Przejdź do komentarzy

STHB. 06.01.00-22-0002/16  Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomorskie
Projekt współfinansowany ze środków pomocy technicznej programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020

 
O programie
Program Interreg Południowy Bałtyk jest instrumentem finansowania , który ma na celu wzmocnić potencjał niebieskiego i zielonego wzrostu w ramach współpracy transgranicznej między podmiotami lokalnymi i regionalnymi. Niebieski wzrost odnosi się do potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego i regionów przybrzeżnych oraz rozwoju w harmonii ze środowiskiem morskim. Zielony wzrost to termin opisujący ścieżkę wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje zasoby naturalne w sposób zrównoważony.
 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu?
Organy administracji publicznej, instytucje publiczne, izby handlowe, klastry i organizacje otoczenia biznesu, środowisko akademickie oraz organizacje infrastruktury badawczo-rozwojowej. Ponadto stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, operatorzy transportu publicznego, etc.

Z jakich źródeł finansowane są projekty?

Projekty w programie Interreg Południowy Bałtyk są finansowane z dwóch źródeł: środki własne oraz środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - tzw. środki programowe. Wysokość dofinansowania zależy głównie od kraju pochodzenia partnera w projekcie. Polscy, litewscy i niemieccy partnerzy mogą liczyć na dofinansowanie do wysokości 85%, duńscy i szwedzcy na 75%. Warto pamiętać, że nie jest to stały procent. Dofinansowanie może zmniejszyć się w kilku przyadkach, m.in. wtedy kiedy wystąpi pomoc publicza (state aid) lub kiedy projekt wykaże przychód (net revenue).

Sposób finansowania projektu

Refundacja, czyli zwrot poniesionych kosztów. Po zatwierdzeniu projektu przez Komitet Monitorujący i podpisaniu umowy parnerskiej oraz umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą beneficjenci rozpoczynają swoją działalność na rzecz projektu. W odstępach półrocznych są zobowiązani do przesłania raportu z wdrażania projektu, któremu towarzyszy tzw. wniosek o płatność, czyli nic innego jak zestawienie finansowe dotychczasowych wydatków, które powinny zostać zwrócone parterowi w wysokości ustalonego dofinansowania. Od 2014 roku w Polsce obowiązuje elektroniczny system rozliczania projektów - program SL2014.

Najbliższy (IV) nabór wniosków o dofinansowanie w programie:

 • Otwarcie naboru: 22 maja 2017
 • Zamknięcie naboru: 30 czerwca 2017
 • Komitet Monitorujący: Październik 2017

Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomorskie

Marta Bocianowska

e-mail: m.bocianowska@pomorskie.eu tel. (58) 32 68 692

Do naszych zadań należy m.in.:

 • konsultacje pomysłów na projekt
 • doradztwo w zakresie budowania projektu i partnerstwa
 • prowadzenie szkoleń warsztatów oraz innych wydarzeń
 • współpraca z instytucjami programu
 • informacja i promocja, etc.

Cele tematyczne i budżet w programie

1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku (9,972 mln EUR)

1.1 Zwiększanie obecności niebieskiego i zielonego sektora MŚP z obszaru Południowego Bałtyku na rynku międzynarodowym poprzez wspólne działania transgraniczne

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     Alokacja wyczerpana

Opis celu tematycznego 1.1   Logika interwencji 1.1

1.2 Poprawa transferu innowacji na rzecz niebieskiego i zielonego sektora MŚP poprzez wspólne działania transgraniczne

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     Alokacja wyczerpana

Opis celu tematycznego 1.2   Logika interwencji 1.2

 

2. Wykorzystanie środowiskowego i kulturowego potencjału Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu (39,774 mln EUR)

2.1 Wzmocnienie rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego Południowego Bałtyku celem tworzenia obszarów zrównoważonej turystyki 

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     3.830.446,74 EUR EFRR

Opis celu tematycznego 2.1   Logika interwencji 2.1

2.2 Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     9.446.822,01 EUR EFRR

  Opis celu tematycznego 2.2   Logika interwencji 2.2

 

3. Poprawa transgranicznej sieci połączeń na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu (15,789 mln EUR)

3.1 Poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     7.185.731,39 EUR EFRR

   Opis celu tematycznego 3.1   Logika interwencji 3.1

 

4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki (8,310 mln EUR)

4.1 Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     3.201.888,75 EUR EFRR

Opis celu tematycznego 4.1   Logika interwencji 4.1

 

5. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu (4,155 mln EUR)

5.1 Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     OŚ ZAMKNIĘTA

     (ponowne otwarcie  nabór 6 lub 7 w 2019)

  Opis celu tematycznego 5.1   Logika interwencji 5.1

Materiały pomocnicze dla beneficjenta

 1. Podręcznik Beneficjanta - tłumaczenie polskie (Programme Manual)
 2. Umowa o dofinansowanie - tłumaczenie polskie (Subsidy Contract)
 3. Umowa partnerstwa - tłumaczenie polskie (Partnership Agreement)
 4. Tabela kwalifikowalności wydatków (przykłady)  - opracowanie pomocnicze (EN) 

 

Wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące w programie i naborze wniosków do Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 znajdują się na oficjalnej stronie programu www.southbaltic.eu. Powyższe materiały mają charakter pomocniczy.

Newsy z Południowego Bałtyku

INTERMARE - konferencja inaugurująca projekt

W dniach 12-13 września 2017r. w Gdańsku odbędzie się konferencja inaugurująca jednego z kluczowych projektów programu Interreg Południowy Bałtyk dla województwa pomorskiego i całego regionu

Projekt Intermare ma na celu wzmocnienie konkurencyjności MŚP sektora morskiego w regionie Południowego Bałtyku oraz ułatwienie drogi do internacjonalizacji przedsiębiorstw. Powstanie sieci Intermare złożonej z MŚP, dużych przedsiębiorstw, interesariuszy takich jak klastry morskie, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne ma przyczynić się do lepszej współpracy i rozpoznawalności marki Bałtyckiej w regionie i poza obszarem kwalifikowalnym. Ponadto sieć ma stworzyć możliwości włączenia lokalnych MŚP w istniejące łańcuchy dostawców produktów branży morskiej w regionie. Stworzenie warunków i instrumentów wspierających i ułatwiających internacjonalizację niebieskiej gospodarki ma na celu wzmocnienie możliwości instytucjonalnych podmiotów na rynku regionalnym (Południowy Bałtyk) i globalnym.

Działania w projekcie:

 • Benchmarking – w zakresie promocji gospodarczej regionu, analiza rynku oraz oferty i potencjały dalszego rozwoju firm branży okołomorskich (zarówno MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw)
 • Budowa strategii marketingowej dla MŚP branży morskich w regionie Południowego Bałtyku
 • Otworzenie sieci INTERMARE i wyprodukowanie narzędzi teleinformatycznych takich jak strona internetowa sieci oraz baza danych przedsiębiorstw okołomorskich w regionie
 • Uczestnictwo w międzynarodowych targach morskich w Europie i Korei w celu promocji sieci INTERMARE oraz przedsiębiorstw branż okołomorskich z regionu Południowego Bałtyku
 • Trzy niezależne sieci tematyczne (platformy) wraz ze spotkaniami i szkoleniami w zakresie internacjonalizacji MŚP i możliwości korzystania z dostępnych narzędzi i programów wsparcia
 • Stworzenie i wdrożenie wspólnego Planu Działania dla promocji działalności MŚP południowego Bałtyku w Europie
 • Przygotowanie koncepcji promocji oraz organizacja pierwszych międzynarodowych targów wspólnych dla MŚP Południowego Bałtyku w 2020 roku 

Prace nad projektem rozpoczeły się już w połowie 2015 roku. Inicjatorami pomysłu na realizację projektu było Województwo Pomorskie i Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. W 2016 roku udało się zrealizować pierwsze plany i przeprowadzić projekt Seed Money, który pozwolił rozwinąć koncepcję projektu, zbudować silne partnerstwo oraz ustalić działania i harmonogram prac. Wszytskie planowane działania brały pod uwagę zapisy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz inne dokumenty na poziomie krajowym i regionalnym (np. Startegia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020).

Pod koniec ubiegłego roku kompletny projekt został złożony w naborze regularnym do programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i w kwietniu br. pozytywnie zatwierdzony przez Komitet Monitorujący. Przychyna decyzja Komitetu otworzyła drogę do realizacji projektu.

W dniach 12-13 września 2017r. w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich SA (MTG SA) odbędzie się konferencja inaugurująca projekt Intermare. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z założeniami projektu Intermare!

Agenda już wkrótce powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej MTG SA.

view szablon artykułu

Południowy Bałtyk w obrazach

STHB. 06.01.00-22-0002/16  Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomorskie
Projekt współfinansowany ze środków pomocy technicznej programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj