LISTA KONTAKTOWA - KOORDYNATORZY KRAJOWI

Instytucja Koordynująca SUERMB w Polsce Imię i Nazwisko E-mail Kontakt
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23
00-580 Warsaw
Poland
Henryka Mościcka-Dendys Henryka.Moscicka-Dendys@msz.gov.pl  Tel.: +48 22 523 9175
Fax: +48 22 621 02 13
Joanna Wojtkowska joanna.wojtkowska@msz.gov.pl Tel.: +48 22 523 8843
Fax: +48 22 523 9817
Kamila Wojsznis Kamila.Wojsznis@msz.gov.pl Tel.:+48 22 523 9362;
Fax: +48 22 621 0213 

LISTA KONTAKTOWA PAC/HAC

PAC/HAC Imię i Nazwisko Instytucja E-mail Kontakt
PA NUTRIENTS Adriana Dembowska Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej adriana.dembowska@kzgw.gov.pl Tel.: +48 22 37 20 215
PA HAZARDS Szymon Domagalski  Biuro ds. Substancji Chemicznych szymon.domagalski@chemikalia.gov.pl Tel.: +48 42 2538 421
PA AGRI Maria Szemplińska

Ministry of Agriculture and Rural Development,

Department of European Union and International Cooperation

maria.szemplinska@minrol.gov.pl Tel.: +48 22 623 10 03
Justyna Szumlicz

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Rybołówstwa

justyna.szumlicz@minrol.gov.pl Tel.: +48 22 623 25 23 
PA SHIP Grażyna Sikorska - Czapnik

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju

grazyna.sikorska-czapnik@mir.gov.pl Tel.: +48 22 273 75 99
PA SAFE Grażyna Sikorska - Czapnik

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju

grazyna.sikorska-czapnik@mir.gov.pl Tel.: +48 22 273 75 99
PA SECURE Dariusz Kadukowski

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Biuro Współpracy Międzynarodowej 

koordynacja.kgpsp@kgpsp.gov.pl

Tel.: +48 22 523 30 71,

Tel.: +48 22 523 30 07,

Tel.: +48 22 523 39 59

PA TRANSPORT Grażyna Sikorska - Czapnik

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Dróg i Autostrad

grazyna.sikorska-czapnik@mir.gov.pl Tel: +48 22 273 75 99
PA ENERGY Waldemar Łagoda

Ministerstwo Gospodarki

Departament Energetyki

waldemar.lagoda@mg.gov.pl Tel.: +48 22 693 52 90
PA TOURISM Karol Biedrzycki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Departament Turystyki

karol.biedrzycki@msport.gov.pl  Tel.: + 482 24 31 74
PA CULTURE Anna Ceynowa

Ministerwstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Współpracy z Zagranicą

aceynowa@mkidn.gov.pl Tel.: +48 22 42 10 453
PA INNO Tomasz Jalukowicz Ministerwstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tomasz.jalukowicz@nauka.gov.pl Tel.: +48 22 529 22 93
PA SME Grzegorz Drozd

Ministerstwo Gospodarki

Departament Innowacji i Przemysłu

grzegorz.drozd@mg.gov.pl Tel.: +48 22 693 50 74
PA HEALTH Katarzyna Podsiadło

Ministerwstwo Zdrowia

Departament Współpracy Międzynarodowej

k.podsiadlo@mz.gov.pl Tel.: +48 22 63 49 282
PA EDUCATION Lech Boguta

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Współpracy Międzynarodowej

lech.boguta@men.gov.pl  
Tomasz Jałukowicz 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Departament Współpracy Międzynarodowej

tomasz.jalukowicz@mnisw.gov.pl  
HA SPATIAL Kinga Stańczuk-Olejnik

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Polityki Przestrzennej

kinga.stanczuk-olejnik@mir.gov.pl Tel.: +48 22 273 75 98
HA NEIGHBOURS Katarzyna Barcikowska 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Polityki Europejskiej 

katarzyna.barcikowska@msz.gov.pl Tel.: +48 22 523 92 66
Michał Grodzki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Wschodni

michal.grodzki@msz.gov.pl Tel.: +48 22 523 85 72
HA INVOLVE Joanna Wojtkowska

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Polityki Europejskiej 

joanna.wojtkowska@msz.gov.pl Tel.: + 48 22 523 88 43
HA SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND BIOECONOMY Edyta Sysło Ministerstwo Środowiska edyta.syslo@mos.gov.pl Tel.: +48 22 57 92 414

Narodowy Punkt Kontaktowy ds. SUERMB

Strona internetowa Strategii Bałtyckiej

http://www.balticsea-region-strategy.eu/

 

Narodowy Punkt Kontaktowy ds. SUERMB

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Polityki Europejskiej
E-mail: dpeur.sekretariat@msz.gov.pl
tel. +48 22 523 9175

Więcej informacji na temat Strategii znaleźć można na podstronie serwisu informacyjnego MSZ: