Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację programów EWT/EIS w województwie pomorskim:

 

Radomir Matczak - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

tel. (58) 32 68 684 - Sekretariat Departamentu
fax. (58) 32 68 688
e-mail: drrp@pomorskie.eu

Monika Cholewczyńska-Dmitruk - Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej
tel. (58) 32 68 683
fax. (58) 32 68 688
e-mail: m.cholewczynska@pomorskie.eu

Marta Bocianowska
tel. (58) 32 68 692
fax. (58) 32 68 688
e-mail: m.bocianowska@pomorskie.eu

 

Przedstawiciele Województwa Pomorskiego w Komitetach Monitorujacych (KM) oraz Komitetach Programujących (KP):

Radomir Matczak - KM Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (zastępca), KM Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (zastępca), KP EIS Polska-Rosja 2014-2020

Monika Cholewczyńska-Dmitruk - KM Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, KM Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (zastępca), KP EIS Polska-Rosja 2014-2020 (zastępca)

Marta Bocianowska - KM Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

 

Gdzie nas znaleźć?

W ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego działa Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej / Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
ul. Okopowa 21/27
80-810 GDAŃSK
Pokój 319