Piąty nabór wniosków do Urban Innovative Actions!

Rozpoczął się piąty nabór wniosków projektowych dotyczących innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative Actions (UIA).

Konferencja dla branży turystycznej!

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza 10.10.2019 r. na konferencję „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego innowacje w turystyce Południowego Bałtyku".

Aktualny Podręcznik programu Interreg Europa

Informujemy, że została zaktualizowana polska wersja językowa Podręcznika Programu Interreg Europa

Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków!

Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Wrześniowe wydarzenia w ramach Interreg Europa!

Zapraszamy do udziału w webinarium on-line nt. niskiej emisji (13.09.) oraz w warsztatach nt. RIS3 w Brukseli (25.09.).

Kolejne umowy o dofinansowanie podpisane!

Informujemy, że zostały podpisane trzy umowy o dofinansowanie projektów regularnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Projekty transnarodowe w Panoramie

W letnim numerze czasopisma Komisji Europejskiej - PANORAMA, podano przykłady projektów transnarodowych Interreg.

Zmiana programu Południowy Bałtyk

9 sierpnia 2019 r. Instytucja Zarządzająca złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o zmianę programu Interreg Południowy Bałtyk.

Around the Baltic Sea: Different Countries - Common Challenges!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych, międzynarodowych warsztatach mających na celu wspólne znalezienie rozwiązań na współczesne wyzwania społeczne, ekologiczne i ekonomiczne, jakie stoją przed nadmorskimi metropoliami, w tym przede wszystkim Obszarem Metropolitalnym Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Warsztaty Programu Południowy Bałtyk!

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych wspólnie przez Program Interreg Południowy Bałtyk oraz Program Interreg Włochy-Francja, które odbędą się w trakcie Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli.

Aktualizacja dokumentów w Programie Polska-Rosja 2014-2020

Wspólny Program Operacyjny dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 został zaktualizowany.

Dzień z Horyzontem 2020

Dzień z Horyzontem 2020, Warszawa, 8 października 2019r.

Wszyscy zjadamy plastik!

Zachęcamy to przeczytania wywiadu z dr M. Drewnowską, który został przeprowadzony w ramach projektu Cirtoinno.

Wydarzenie roczne Programu Południowy Bałtyk!

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie roczne programu Południowy Bałtyk, które odbędzie się w dniach 24-25 września br. w Ostródzie.

"Working for a greener Europe"

Chcesz poznać projekty zrealizowane w ramach programów Interreg? Koniecznie zapoznaj się z publikacją "Working for a greener Europe"!

Aktualizacja dokumentów w programie Polska-Rosja 2014-2020

Dokument „Informacja o rachunku bankowym" został zaktualizowany.

Wsparcie z programów „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji” i „Sprawy wewnętrzne” Funduszy Norweskich ruszy już jesienią tego roku!

Jesienią 2019 r. zostaną uruchomione nabory do programów „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji" oraz „Sprawy wewnętrzne" realizowanych w ramach Funduszy Norweskich.

Wydarzenie Roczne Programu Polska-Rosja!

W dniach 18-19 czerwca 2019 roku w Kaliningradzie odbyło się Wydarzenie Roczne Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Otwarto konkurs w Programie Edukacja realizowanym w ramach Funduszy Norweskich!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym.

Ruszyło wsparcie dla projektów badawczych w ramach Programu Badania finansowanego z funduszy norweskich!

Nabór wniosków w konkursach GRIEG oraz IdeaLab ogłoszony został 17 czerwca 2019 r. przez Narodowe Centrum Nauki, operatora programu „Badania", odpowiedzialnego za badania podstawowe.


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.