Przygotowania nowego Programu Polska-Rosja 2014-2020 w toku

12 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiego Wspólnego Komitetu Programującego, podczas którego uzgodniona została treść Programu Polska-Rosja 2014-2020.

W Komitecie zasiadają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, polskich województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, euroregionów Bałtyk i Niemen, a także przedstawiciele rosyjskich władz centralnych i Obwodu Kaliningradzkiego. Głosem doradczym w spotkaniu był przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz projektu TESIM.

Od 6 maja br. projekt programu oraz strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko są poddane konsultacjom publicznym (on-line). Zapraszamy do wzięcia w nich udziału (szczegóły tutaj).

Po uwzględnieniu zgłoszonych w procesie konsultacji uwag program Polska-Rosja zostanie przesłany do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Rozpoczęcie naborów wniosków o wsparcie z programu przewiduje się w roku 2017.