PROGRAM EUROPA ŚRODKOWA 2007-2013

CEL STRATEGICZNY PROGRAMU

Wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.

PRIORYTETY I CELE SZCZEGÓŁOWE

DIAGRAM - PRIORYTETY I CELE SZCZEGÓŁOWE EUROPY ŚRODKOWEJ

OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM

MAPKA - EUROPA ŚRODKOWA

BUDŻET I FINANSOWANIE

Udział EFRR w Programie wynosi 246 011 074 euro. Całkowity budżet Programu wynosi 298 295 837 euro.

Partnerzy pochodzący z Czech, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii mogą uzyskać dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu do 85 proc. Z kolei wysokość dofinansowania dla wnioskodawców pochodzących z Austrii, Niemiec, Włoch wynosi 75 proc.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Europa Środkowa 2007-2013

Agnieszka Burda
agnieszka.burda@mir.gov.pl

tel. 32 253 90 08

Siedziba:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

Strona internetowa:
europasrodkowa.gov.pl

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Europa Środkowa 2007-2013

Museumsstrasse 3/A/III
A-1070 Viena

Tel: +43 (0) 1 4000 - 76142
Fax: +43 (0) 1 4000 - 9976141
Email: info@interreg-central.eu
www.central2013.eu