Zum Inhalt wechseln

III edycja Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Polsce na lata 2014-2021

 

 

 

Spotkania b2b z norweskimi firmami z branży welfare oraz zielonych technologii

Wydarzenie służyć będzie nawiązaniu partnerstw projektowych w celu wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Norweskich.

Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje - inauguracja Funduszy Norweskich w PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału konferencji inaugurującej Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Program Kultura - spotkanie dotyczące nawiązywania partnerstw

Zapraszamy na spotkanie, którego celem będzie nawiązanie nowego partnerstwa lub pogłębienie już istniejącej współpracy w projektach planowanych w ramach Działania I Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w ramach środków norweskich.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Departament Programów Pomocowych
tel. 22 273 78 44, 22 273 78 33

E-mail: eog@mr.gov.pl

W dniu 20 grudnia 2017 roku została podpisana międzyrządowa umowa (en. Memorandum of Understanding) pozwalająca na uruchomienie III edycji Funduszu Norweskiego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Fundusze Norweskie i EOG) w Polsce na lata 2014-2021.

Budżet dla Polski

Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli  Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.

Programy

Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątkiem będą - podobnie jak w poprzednich edycjach -  obszary „Społeczeństwo obywatelskie" oraz „Dialog społeczny - godna praca", które będą zarządzane przez darczyńców, odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway.

Fundusz Współpracy Dwustronnej

Ważnym elementem Funduszy norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten realizowany będzie poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej.

Zakończenie III edycji Funduszy norweskich i EOG

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 roku. Wyjątek stanowi  Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

Program Alokacja Operator
Rozwój przedsiębiorczości i innowacje 85 mln EUR Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rozwój lokalny  100 mln EUR Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Badania 110 mln EUR Narodowe Centrum Nauki
Edukacja 20 mln EUR Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Środowisko, energia i zmiany klimatu   140 mln EUR Ministerstwo Środowiska
Kultura  75 mln EUR Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zdrowie 20 mln EUR Ministerstwo Zdrowia
Sprawiedliwość 70 mln EUR Ministerstwo Sprawiedliwości
Sprawy wewnętrzne  20 mln EUR Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Społeczeństwo obywatelskie 53 mln EUR  zarządzanie Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli
Dialog społeczny – godna praca 6,12 mln EUR Innovation Norway
Fundusz Współpracy Dwustronnej 16,19 mln EUR Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Umowa międzyrządowa na uruchomienie III edycji Funduszy norweskich i EOG (po polsku)

Umowa międzyrządowa na uruchomienie III edycji Funduszy norweskich i EOG (po angielsku)

 

Dokumenty dotyczące wdrażania Funduszy norweskich i EOG 2014-2021

Regulacje w sprawie wdrażania Funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 

 • Załącznik 1 - Kwalifikowane obszary priorytetowe i programowe
 • Załącznik 2 - Memorandum of Understanding (wzór)
 • Załącznik 3 - Wymogi dotyczące Informacji i Komunikacji
 • Załącznik 4 - Umowa ws. Funduszu Współpracy Dwustronnej (wzór)
 • Załącznik 5 - Wzór Koncepcji Programu
 • Załącznik 6 - Umowa ws. Programu
 • Załącznik 7a - Pomoc Techniczna
 • Załącznik 7b - Umowa ws. finansowania Pomocy Technicznej
 • Załącznik 8 - Prognozy przewidywanych wniosków o płatność
 • Załącznik 9 - Wzór sprawozdania o nieprawidłowościach

 

Wytyczne ws. stosunków dwustronnych

 • Bilateral Guideline (EN)
 • Wytyczne ws. stosunków dwustronnych (PL)
 • Expression of interest (EN)
 • Reguest for advance payment (EN)
 • Partnership Agreement Template (EN)

 We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept
// ]]>