Zima 2019

Co robią rosyjscy partnerzy w projektach Interreg? - przykłady z regionu Morza Bałtyckiego

Aż 43 projekty realizowane ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-202 współpracują z rosyjskimi partnerami. Rosyjscy partnerzy są aktywni we wszystkich obszarach tematycznych programu, od innowacyjnych przedsiębiorstw po oszczędność energii i poprawę mobilności.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z Dnia Informacyjnego CEF 2019

Dzień Informacyjny CEF 2019 odbył się 26 listopada 2019 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Przeprowadzono szkolenia z wdrażania dla beneficjentów projektów regularnych z CT „Dziedzictwo” oraz beneficjentów Dużych Projektów Infrastrukturalnych

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 przeprowadził trzy szkolenia z wdrażania dla beneficjentów projektów regularnych z CT „Dziedzictwo" oraz beneficjentów Dużych Projektów Infrastrukturalnych.

Terminarz naborów w ramach Funduszy norweskich i EOG 2014-2021

Zachęcamy do zapoznania z terminarzem naborów i do śledzenia strony Krajowego Punktu Kontaktowego.

Program Kultura: Drugie spotkanie dotyczące nawiązywania partnerstw

14 stycznia 2020 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie, którego celem będzie nawiązanie nowego partnerstwa lub pogłębienie już istniejącej współpracy w planowanych projektach w ramach Działania I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz Działania II Poprawa dostępu do kultury i sztuki.

Program Kultura - Nabór wniosków w trybie konkursowym na wizyty studyjne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 serdecznie zaprasza do zapoznania się z zamieszczonymi w zakładce Fundusz Współpracy Dwustronnej – Wizyty Studyjne dokumentami dotyczącymi naboru wniosków w trybie konkursowym na wizyty studyjne.

Program Kultura ruszył

Ruszył nabór wniosków w programie "Kultura'' realizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcie ze środków Funduszy EOG to szansa na ponowny impuls rozwojowy dla sektora kultury w Polsce, w tym publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, publicznych szkół i uczelni artystycznych, a także jednostek samorządu terytorialnego.

Ruszył nabór w programie „Sprawy wewnętrzne”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA ogłosiły konkurs na dofinansowanie projektów w obszarze "Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości". Łączna kwota do rozdysponowania to 4 701 069 euro.

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji!

Sesje tematyczne, spotkania z ekspertami Narodowej Agencji, możliwość konsultacji indywidualnych oraz podzielenia się doświadczeniem – to wszystko czeka 8 stycznia 2020 r. na uczestników wydarzenia w Warszawie.

Nowe konkursy w Programie "Łącząc Europę" - CEF (Connecting Europe Facility): Reflow Transport Call 2o19 oraz Transport Blending Facility

Zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie finansowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę" do zapoznania się z informacjami na temat zasad aplikowania o środki unijne w ramach konkursów CEF: Reflow Transport Call 2019 oraz Transport Blending Facility.

Materiały z seminarium o 2. naborze seed money z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

26 listopada 2019 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się seminarium informacyjne na temat 2. naboru projektów seed money w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Program Zdrowie w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce

Celem Programu jest zmniejszanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez realizację działań związanych z telemedycyną i polityką e-zdrowia, zdrowym stylem życia dzieci i młodzieży, środowiskowym modelem opieki psychiatrycznej.

„Połączeni bursztynem” z unijną dotacją. Wspólny projekt muzeów z Gdańska i Kaliningradu

Muzeum Gdańska oraz Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie otrzymały ponad 2,2 mln euro dotacji z programu Polska-Rosja 2014-2020 na realizację wspólnego projektu „Połączeni bursztynem". Dzięki temu w Gdańsku za niecałe 2 lata zostanie otwarta nowa wystawa w nowej siedzibie Muzeum Bursztynu.

Wsparcie na utworzenie partnerstwa (Travel Grants) w ramach Programu "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje" ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Nowe możliwości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w celu wsparcia na utworzenie partnerstwa w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje".

Program Polska - Rosja 2014 -2020 aktualizacja dwóch części Podręcznika programu !

W ramach programu Polska - Rosja na lata 2014-2020 nastąpiła aktualizacja dwóch części Podręcznika programu.

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące projektów – Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych w ramach programu ERASMUS+

W dniu 2 grudnia 2019r. w Warszawie odbędzie się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące projektów – Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych (Akcja 2, program Erasmus+).

Szczegóły konkursów PARP w ramach Funduszy Norweskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o wsparcie w realizacji projektów w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Wnioski będą przyjmowane od 7 stycznia do 31 marca 2020r.

Nowe konkursy w programie ERASMUS+

Komisja Europejska zaprasza prywatne i publiczne podmioty działające m.in. w dziedzinie kształcenia i szkoleń do składania wniosków konkursowych w programie Erasmus+. Wsparcie można otrzymać na projekty obejmujące współpracę na rzecz innowacji i wymianę dobrych praktyk oraz reformowanie polityk związanych z kształceniem zawodowym.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, dnia 28.11.2019r., w Warszawie

„Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje" w ramach Norweskiego Mechanizmu - dowiedz się jak uzyskać wsparcie na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług w Twojej firmie!

Seminarium informacyjne nt. projektów typu SEED MONEY w ramach Programu Interreg w Warszawie

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium w Warszawie dot. Seed Money w ramach Programu transnarodowego Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 w dniu 26.11.2019r.

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.