Grudzień 2017

Duże zainteresowanie III naborem w Regionie Morza Bałtyckiego

Do 15 stycznia 2018 roku autorzy aż 269 pomysłów projektowych ubiegali się o obowiązkową konsultację z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu. Była to data ostateczna na wysyłanie wypełnionych formularzy (Project Idea Form). Dodatkowych projektów w trwającym naborze nie będzie można składać.

Rekrutacja do sekretariatu Polska-Rosja

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, którego siedziba znajduje się w Olsztynie, poszukuje Administratora Biura oraz Menedżera Projektu (umowa o pracę na zastępstwo do końca września 2018 r.).

Zatwierdzono program Polska-Rosja

Rada Ministrów, na wniosek Ministra Rozwoju, przyjęła Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór na projekty konkursowe.

Koniec V naboru w Południowym Bałtyku

20 grudnia zakończył się V nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Łącznie wpłyneło 13 aplikacji projektowych, a wnioskowana wartość dofinansowania zgłoszonych inicjatyw wynosi ponad 18,4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Urban Innovative Actions - III nabór

Rozpoczął się trzeci nabór wniosków projektowych dotyczących działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (Urban Innovative Actions – UIA). Aplikacje projektowe będzie można składać do końca marca 2018 r.

Tłumaczenie nowej wersji podręcznika beneficjenta

Instytucje, które są już w trakcie procedury aplikowania do Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 lub jeszcze się zastanawiają nad wnioskowaniem do programu w III naborze, zachęcamy do zapoznania się z polskim tłumaczeniem najnowszej wersji podręcznika beneficjenta.

IV nabór w Interreg Europa

Od kwietnia do połowy czerwca 2018 r. będziecie Państwo mogli składać aplikacje projektowe do Programu Interreg Europa 2014-2020. Ostateczna decyzja co do naboru zapadnie 13 i 14 marca 2018 r. w Sofii (Bułgaria) podczas spotkania komitetu monitorującego program.

Seed funding - Swedish Institute

Do połowy lutego 2018 r. można składać aplikację ws. przyznania seed funding na projekty wpisujące się we współpracę bałtycką.

Propozycje projektowe w Południowym Bałtyku

W związku z trwającym do 20 grudnia br. 5. naborem wniosków, w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, do Regionalnego Punktu Kontaktowego spłynęły dwie propozycje projektowe. Jedna dotyczy zwiększenia intensywności ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku, a druga zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń w środowisku.

III nabór w Europie Środkowej - konsultacje last minute

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach (10 stycznia 2018 r.), które pomogą Państwu na ostatniej prostej w 3. naborze do Programu Europa Środkowa (otwartego do 25 stycznia 2018 r.).

Rząd RP wciąż wstrzymuje unijne środki na współpracę transgraniczną z Federacją Rosyjską

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020 jest ostatnim programem unijnym, który nie został uruchomiony w Polsce. Z nieznanych przyczyn, ponad 62 miliony euro na wsparcie projektów (m.in. z województwa pomorskiego) z dziedziny turystyki, ochrony środowiska, transportu i bezpieczeństwa granic, nie zostało dotychczas zatwierdzone przez rząd RP.

Materiały ze spotkania nt. III naboru w RMB

Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Wspólnym Sekretariatem, zorganizowało 30 listopada 2017 r. w Warszawie Krajowe Seminarium Informacyjne na temat 3. naboru projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.