Jesień 2019

Kolejne projekty zatwierdzone!

W dniach 17-18 października odbyło się posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Polska-Rosja 2014-2020 w Worlinach, którego głównym celem było zatwierdzenie projektów w celach tematycznych „Środowisko" i „Dostępność".

Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje - inauguracja Funduszy Norweskich w PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału konferencji inaugurującej Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Spotkania b2b z norweskimi firmami z branży welfare oraz zielonych technologii

Wydarzenie służyć będzie nawiązaniu partnerstw projektowych w celu wspólnego składania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Norweskich.

Program Kultura - spotkanie dotyczące nawiązywania partnerstw

Zapraszamy na spotkanie, którego celem będzie nawiązanie nowego partnerstwa lub pogłębienie już istniejącej współpracy w projektach planowanych w ramach Działania I Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w ramach środków norweskich.

Kreatywna Europa - spotkania informacyjne!

Creative Europe Desk Polska zaprasza na cykl spotkań informacyjnych z elementami warsztatu, wprowadzających do konkursu 32/2019 w obszarze grantowym Projekty współpracy europejskiej.

Relacja z wydarzenia rocznego programu Południowy Bałtyk.

Spotkanie odbyło się 24 i 25 września br. w Ostródzie.

Przedłużony nabór wniosków w GRIEG - konkursie na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze!

Termin składania wniosków w konkursie zostaje przedłużony do 28 października 2019 roku, do godziny 23:59.

Wszystkie umowy o dofinansowanie w celu tematycznym „Dziedzictwo” zostały podpisane!

Łączna wartość podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 14 706 972,00 EUR, zaś dofinansowanie ze środków Programu stanowi 13 235 153,81 EUR.

Nabory w Programie Region Morza Bałtyckiego

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem naborów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego.

"Pomorskie regionalne forum partnerów programu Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa"

Już dzisiaj zapraszamy na "Pomorskie regionalne forum partnerów programu Horyzont 2020 oraz przyszłego Horyzont Europa", które odbędzie się w dniu 13 listopada br., w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym.

Fundusze Norweskie - Nabory w Programie „Badania” ogłoszone

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło komponent badań stosowanych w Programie Badania. Ogłoszone zostały dwa konkursy: POLNOR i POLNOR CCS.

Piąty nabór wniosków do Urban Innovative Actions!

Rozpoczął się piąty nabór wniosków projektowych dotyczących innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative Actions (UIA).

Konferencja dla branży turystycznej!

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza 10.10.2019 r. na konferencję „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego innowacje w turystyce Południowego Bałtyku".

Aktualny Podręcznik programu Interreg Europa

Informujemy, że została zaktualizowana polska wersja językowa Podręcznika Programu Interreg Europa

Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków!

Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Wrześniowe wydarzenia w ramach Interreg Europa!

Zapraszamy do udziału w webinarium on-line nt. niskiej emisji (13.09.) oraz w warsztatach nt. RIS3 w Brukseli (25.09.).

Kolejne umowy o dofinansowanie podpisane!

Informujemy, że zostały podpisane trzy umowy o dofinansowanie projektów regularnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Projekty transnarodowe w Panoramie

W letnim numerze czasopisma Komisji Europejskiej - PANORAMA, podano przykłady projektów transnarodowych Interreg.

Zmiana programu Południowy Bałtyk

9 sierpnia 2019 r. Instytucja Zarządzająca złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o zmianę programu Interreg Południowy Bałtyk.

Around the Baltic Sea: Different Countries - Common Challenges!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych, międzynarodowych warsztatach mających na celu wspólne znalezienie rozwiązań na współczesne wyzwania społeczne, ekologiczne i ekonomiczne, jakie stoją przed nadmorskimi metropoliami, w tym przede wszystkim Obszarem Metropolitalnym Gdańska, Gdyni i Sopotu.

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.