Grudzień 2017

Duże zainteresowanie III naborem w Regionie Morza Bałtyckiego

Do 15 stycznia 2018 roku autorzy aż 269 pomysłów projektowych ubiegali się o obowiązkową konsultację z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu. Była to data ostateczna na wysyłanie wypełnionych formularzy (Project Idea Form). Dodatkowych projektów w trwającym naborze nie będzie można składać.

Rekrutacja do sekretariatu Polska-Rosja

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, którego siedziba znajduje się w Olsztynie, poszukuje Administratora Biura oraz Menedżera Projektu (umowa o pracę na zastępstwo do końca września 2018 r.).

Zatwierdzono program Polska-Rosja

Rada Ministrów, na wniosek Ministra Rozwoju, przyjęła Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór na projekty konkursowe.

Koniec V naboru w Południowym Bałtyku

20 grudnia zakończył się V nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Łącznie wpłyneło 13 aplikacji projektowych, a wnioskowana wartość dofinansowania zgłoszonych inicjatyw wynosi ponad 18,4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Urban Innovative Actions - III nabór

Rozpoczął się trzeci nabór wniosków projektowych dotyczących działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (Urban Innovative Actions – UIA). Aplikacje projektowe będzie można składać do końca marca 2018 r.

Tłumaczenie nowej wersji podręcznika beneficjenta

Instytucje, które są już w trakcie procedury aplikowania do Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 lub jeszcze się zastanawiają nad wnioskowaniem do programu w III naborze, zachęcamy do zapoznania się z polskim tłumaczeniem najnowszej wersji podręcznika beneficjenta.

IV nabór w Interreg Europa

Od kwietnia do połowy czerwca 2018 r. będziecie Państwo mogli składać aplikacje projektowe do Programu Interreg Europa 2014-2020. Ostateczna decyzja co do naboru zapadnie 13 i 14 marca 2018 r. w Sofii (Bułgaria) podczas spotkania komitetu monitorującego program.

Seed funding - Swedish Institute

Do połowy lutego 2018 r. można składać aplikację ws. przyznania seed funding na projekty wpisujące się we współpracę bałtycką.

Propozycje projektowe w Południowym Bałtyku

W związku z trwającym do 20 grudnia br. 5. naborem wniosków, w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, do Regionalnego Punktu Kontaktowego spłynęły dwie propozycje projektowe. Jedna dotyczy zwiększenia intensywności ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku, a druga zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń w środowisku.

III nabór w Europie Środkowej - konsultacje last minute

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach (10 stycznia 2018 r.), które pomogą Państwu na ostatniej prostej w 3. naborze do Programu Europa Środkowa (otwartego do 25 stycznia 2018 r.).

Rząd RP wciąż wstrzymuje unijne środki na współpracę transgraniczną z Federacją Rosyjską

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020 jest ostatnim programem unijnym, który nie został uruchomiony w Polsce. Z nieznanych przyczyn, ponad 62 miliony euro na wsparcie projektów (m.in. z województwa pomorskiego) z dziedziny turystyki, ochrony środowiska, transportu i bezpieczeństwa granic, nie zostało dotychczas zatwierdzone przez rząd RP.

Materiały ze spotkania nt. III naboru w RMB

Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Wspólnym Sekretariatem, zorganizowało 30 listopada 2017 r. w Warszawie Krajowe Seminarium Informacyjne na temat 3. naboru projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Listopad 2017

INTERMARE - konferencja inaugurująca projekt

W dniach 12-13 września 2017r. w Gdańsku odbędzie się konferencja inaugurująca jednego z kluczowych projektów programu Interreg Południowy Bałtyk dla województwa pomorskiego i całego regionu

Projekt Intermare ma na celu wzmocnienie konkurencyjności MŚP sektora morskiego w regionie Południowego Bałtyku oraz ułatwienie drogi do internacjonalizacji przedsiębiorstw. Powstanie sieci Intermare złożonej z MŚP, dużych przedsiębiorstw, interesariuszy takich jak klastry morskie, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne ma przyczynić się do lepszej współpracy i rozpoznawalności marki Bałtyckiej w regionie i poza obszarem kwalifikowalnym. Ponadto sieć ma stworzyć możliwości włączenia lokalnych MŚP w istniejące łańcuchy dostawców produktów branży morskiej w regionie. Stworzenie warunków i instrumentów wspierających i ułatwiających internacjonalizację niebieskiej gospodarki ma na celu wzmocnienie możliwości instytucjonalnych podmiotów na rynku regionalnym (Południowy Bałtyk) i globalnym.

Działania w projekcie:

  • Benchmarking – w zakresie promocji gospodarczej regionu, analiza rynku oraz oferty i potencjały dalszego rozwoju firm branży okołomorskich (zarówno MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw)
  • Budowa strategii marketingowej dla MŚP branży morskich w regionie Południowego Bałtyku
  • Otworzenie sieci INTERMARE i wyprodukowanie narzędzi teleinformatycznych takich jak strona internetowa sieci oraz baza danych przedsiębiorstw okołomorskich w regionie
  • Uczestnictwo w międzynarodowych targach morskich w Europie i Korei w celu promocji sieci INTERMARE oraz przedsiębiorstw branż okołomorskich z regionu Południowego Bałtyku
  • Trzy niezależne sieci tematyczne (platformy) wraz ze spotkaniami i szkoleniami w zakresie internacjonalizacji MŚP i możliwości korzystania z dostępnych narzędzi i programów wsparcia
  • Stworzenie i wdrożenie wspólnego Planu Działania dla promocji działalności MŚP południowego Bałtyku w Europie
  • Przygotowanie koncepcji promocji oraz organizacja pierwszych międzynarodowych targów wspólnych dla MŚP Południowego Bałtyku w 2020 roku 

Prace nad projektem rozpoczeły się już w połowie 2015 roku. Inicjatorami pomysłu na realizację projektu było Województwo Pomorskie i Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. W 2016 roku udało się zrealizować pierwsze plany i przeprowadzić projekt Seed Money, który pozwolił rozwinąć koncepcję projektu, zbudować silne partnerstwo oraz ustalić działania i harmonogram prac. Wszytskie planowane działania brały pod uwagę zapisy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz inne dokumenty na poziomie krajowym i regionalnym (np. Startegia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020).

Pod koniec ubiegłego roku kompletny projekt został złożony w naborze regularnym do programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i w kwietniu br. pozytywnie zatwierdzony przez Komitet Monitorujący. Przychyna decyzja Komitetu otworzyła drogę do realizacji projektu.

W dniach 12-13 września 2017r. w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich SA (MTG SA) odbędzie się konferencja inaugurująca projekt Intermare. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z założeniami projektu Intermare!

Agenda już wkrótce powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej MTG SA.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.