Przejdź do komentarzy

PROGRAM INTERREG EUROPA 2014-2020

Instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie.

Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.

Celem programu jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmiotami regionalnymi w zakresie celów tematycznych (władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o charakterze non-profit). Program powinien w szczególności przyczyniać się do transferu dobrych praktyk głównie do krajowych i regionalnych programów operacyjnych, a w uzasadnionych wypadkach także do programów celu Europejska Współpraca Terytorialna.

W ramach programu będą funkcjonowały także cztery tematyczne Platformy na rzecz pogłębiania wiedzy na temat polityki regionalnej – bezpłatny zasób wiedzy, dostępny on-line dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę regionalną.

Programem zarządza francuski region Nord-Pas de Calais, Wspólny Sekretariat mieści się w Lille (Francja).

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Kto może aplikować w programie?

Instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit, takie jak:

 • krajowe, regionalne i lokalne władze:
  • odpowiedzialne za stymulowanie wszelkich form innowacji (włączając technologiczne, organizacyjne, społeczne),
  • odpowiedzialne za udzielanie wsparcia w obszarze przedsiębiorczości i MŚP,
  • odpowiedzialne za obszary polityki dotyczącej energii, mobilności i gospodarki niskoemisyjnej,
  • odpowiedzialne za kwestie związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym
  • związane z jakością środowiska i efektywnym gospodarowaniem zasobami,
 • regionalne agencje energetyczne,
 • agencje ds. transportu i mobilności,
 • agencje ds. środowiska,
 • agencje rozwoju regionalnego,
 • organizacje odpowiedzialne za zarządzanie obszarami naturalnymi lub dziedzictwem kulturowym i ich wykorzystywanie,
 • uniwersytety, instytuty badawcze i wiedzy, instytucje szkolnictwa wyższego,
 • operatorzy parków technologicznych i nauki, centrów innowacji, inkubatorów przedsiębiorczości i inne organizacje reprezentujące społeczność regionalnych MŚP,
 • izby gospodarcze i handlowe,
 • podmioty odpowiedzialne za kształcenie i prowadzenie szkoleń zawodowych,
 • podmioty wspierające biznes oraz organizacje reprezentujące sektor MŚP i środowisko biznesowe,
 • podmioty publiczne podlegające przepisom prawa publicznego, które podejmują działania na rzecz przejścia na gospodarkę emisyjną,
 • podmioty w sektorach gospodarki wywierające silny wpływ na dziedzictwo naturalne i kulturowe lub od nich uzależnione (rybołówstwo, rolnictwo, turystyka itp.),
 • inne podmioty:
  • właściwe w zakresie rozwoju regionalnych struktur innowacyjności i kompetencji,
  • o istotnym znaczeniu dla ochrony i rozwoju dziedzictwa naukowego i kulturowego,
  • o znaczeniu regionalnym zaangażowane w proces efektywnego gospodarowania zasobami.
Szacunkowy podział alokacji finansowej programu na Osie Tematycze (OT) i poszczególne Priorytety Inwestycyjne (PI)
BUDŻET W MLN EUR PROCENT BUDŻETU CAŁKOWITEGO
1. Badania, rozwój technologii i innowacje  84,442 23,5%
1.1 Poprawa wdrażania regionalnych polityk i programów rozwoju, zwłaszcza dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz odpowiednio Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w obszarze badań, infrastruktury innowacji oraz zwiększania potencjału. 
1.2 Poprawa wdrażania regionalnych polityk i programów rozwoju, zwłaszcza dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz odpowiednio Europejskiej Współpracy Terytorialnej, wspierających tworzenie innowacji przez aktorów regionalnych łańcuchów innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji i tworzenia możliwości dla innowacji. 
2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)  84,442 23,5%
2.1 Poprawa wdrażania regionalnych polityk i programów rozwoju, zwłaszcza dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz odpowiednio Europejskiej Współpracy Terytorialnej, wspierających rozwój, wzrost oraz innowacyjność MSP. 
3. Gospodarka niskoemisyjna  84,442 23,5%
3.1 Poprawa wdrażania regionalnych polityk i programów rozwoju, zwłaszcza dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz odpowiednio Europejskiej Współpracy Terytorialnej, wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną. 
4. Efektywne wykorzystanie środowiska i zasobów  84,442 23,5%
4.1 Poprawa wdrażania regionalnych polityk i programów rozwoju, zwłaszcza dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz odpowiednio Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w obszarze ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego. 
4.2 Poprawa wdrażania regionalnych polityk i programów rozwoju, zwłaszcza dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz odpowiednio Europejskiej Współpracy Terytorialnej, które mają na celu podniesienie efektywności wykorzystania zasobów, rozwój ekologii i eko-innowacji oraz efektywne zarządzanie środowiskiem. 
Pomoc Techniczna 21,560 6%
BUDŻET CAŁKOWITY 359,326 100%

Obszar wsparcia:
UE28, Norwegia, Szwajcaria

Budżet programu:
359 mln EUR (EFRR)

Poziom dofinansowania:

 • Władze i instytucje publiczne – 85%;
 • Podmioty prywatne o charakterze non profit – 75%.

Priorytety programu:

 1. Badania i innowacje;
 2. Konkurencyjność MŚP;
 3. Gospodarka niskoemisyjna;
 4. Środowisko i efektywne zarządzanie zasobami.

Nabory do programu:

I nabór

 • Otwarcie naboru - 22.06.2015
 • Zamknięcie naboru - 31.07.2015

II nabór

 • Otwarcie naboru - 05.04.2016
 • Zamknięcie naboru - 13.05.2016

III nabór

 • Otwarcie naboru - 01.03.2017
 • Zamknięcie naboru - 30.06.2017

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu INTERREG Europa 2014-2020

Anna Stol
anna.stol@mir.gov.pl
tel. 32 253 90 08

Siedziba:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

Strona internetowa:
ewt.gov.pl

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG Europa 2014-2020

Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE
Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109

www.interreg4c.eu/interreg-europeUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj
// ]]>