Zima 2019

Zatwierdzono projekty w ramach celu tematycznego “Dziedzictwo”!

PL_RU_logo

Wspólny Komitet Monitorujący Programu Polska-Rosja zatwierdził 12 projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi 13 650 104,19 euro.

W dniach 17-18 stycznia odbyło się posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Polska-Rosja w Swietłogorsku (Rosja), którego głównym celem było zatwierdzenie projektów złożonych w ramach I naboru wniosków w celu tematycznym "Dziedzictwo".

WKM zatwierdził 12 projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi 13 650 104,19 euro. Podczas posiedzenia została również podjęta decyzja w sprawie umieszczenia 2 projektów na liście rezerwowej.

Instytucja Zarządzająca prześle listę zatwierdzonych projektów do KE w celu skonsultowania jej z odpowiednimi Generalnymi Dyrekcjami oraz przedstawicielstwami UE w celu uniknięcia podwójnego dofinansowania projektów i zidentyfikowania możliwej synergii. Konsultacje te potrwają 15 dni roboczych i odbędą się przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Po konsultacjach WKM może zdecydować o odrzuceniu propozycji projektowych, które zostały uprzednio zatwierdzone.

Lista wybranych projektów.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.