Zima 2019

Zatwierdzono program Polska-Rosja

Fot. ©Depositphotos/nikitos1977

Rada Ministrów, na wniosek Ministra Rozwoju, przyjęła Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór na projekty konkursowe.

Program został przyjęty przez Radę Ministrów już po świętach, czyli na ostatniej prostej (termin na to mijał z końcem roku 2017), natomiast Federacja Rosyjska do programu przystąpiła 26 grudnia 2017 r. Teraz 41,65 mln euro ze środków Unii Europejskiej trafi do beneficjentów z trzech województw: podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Cały budżet programu wynosi 62,47 mln euro, w tym 41,65 mln euro z funduszy Unii Europejskiej i 20,82 mln euro ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej (środki te będą przeznaczone tylko dla rosyjskich partnerów).

W ramach Programu będzie możliwa realizacja projektów wpisujących się w następujące cele tematyczne:

  • promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;
  • ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja;
  • poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych;
  • wspieranie zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami.

Dofinansowanie projektów ze środków programu wynosi maksymalnie 90% całkowitego budżetu projektu, co oznacza konieczność współfinansowania co najmniej 10% wydatków projektu ze środków własnych beneficjentów. Projekty konkursowe mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 2,5 mln euro. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Federacji Rosyjskiej.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór na projekty konkursowe, który powinien być otwarty przez 3 miesiące.

Więcej informacji o programie można znaleźć w zakładce na naszej stronie - programy oraz na stronie internetowej programu.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.