Jesień 2019

Co nowego w Interreg Europa

$image_alt

Komitet Monitorujący Program Interreg Europa 2014-2020 zatwierdził w 2. naborze 66 projektów do realizacji. Wyznaczono termin 3. naboru w programie. Ruszyły platformy learningowe.

Wybór projektów w 2. naborze

Z grona 211 aplikacji projektowych zostało wybranych 66 projektów przeznaczonych do realizacji. W 23 projektach partnerami są instytucje z Polski, w tym 2 projekty z udziałem pomorskich beneficjentów. Wszystkie projekty zostały zatwierdzone warunkowo, w związku z czym kwota dofinansowania dla danego projektu może się zmienić, natomiast w momencie wyboru przez komitet monitorujący łączne dofiansowanie z EFRR dla projektów wynosi 89 mln euro.

Z listą zatwierdzonych projektów możecie Państwo zapoznać się na tej stronie.

3. nabór w programie

Jednocześnie komitet monitorujący podją decyzję o terminie 3. naboru, który został wyznaczony między 1 marca i 30 czerwca 2017 r. Nabór będzie otwarty do wszystkich priorytetów programu, tj. Badania i innowacje, Konkurencyjność MŚP, Gospodarka niskoemisyjna oraz Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Platformy learningowe

Program Interreg Europa uruchomił platformy learningowe w zakresie polityk regionalnych. Informacja na temat oferowanych usług jest dostępna na oficjalnej stronie programu.

Platformy, które są prowadzone przez zespoły ekspertów oraz sekretariat programu, tematycznie odpowiadają priorytetom programu:

  • Badania i innowacje;
  • Konkurencyjność MŚP;
  • Gospodarka niskoemisyjna;
  • Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Platformy learningowe to ogólnoeuropejski, bezpłatny zasób wiedzy na temat projektów, polityk, praktyk, wychodzący poza programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Platformy są połączone ze stroną programu Interreg Europa.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.