Jesień 2019

Wyniki seed money w Południowym Bałtyku

W 2. naborze seed money Południowego Bałtyku zostało zatwierdzonych 8 projektów na kwotę ponad 250 tys. € dofinansowania.

Komitet Monitorujący Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 wybrał projekty w 2. naborze do seed money. Ze 11 złożonych aplikacji zostało wybranych 8 projektów (w tym 2 warunkowo), dla których łączne dofinansowanie z EFRR wynosi 255 421,76 €.

II nabór seed money (otwarty między 10 i 30 stycznia br.) był dedykowany 3 i 4 osi priorytetowej (zrównoważony transport i potencjał zasobów ludzkich). Wsparcie w ramach projektów typu „seed money" udzielane jest na przygotowanie właściwej koncepcji projektowej, np. do 4. naboru  na projekty regularne (22.05.-30.06.2017 r.).

Tabela zatwierdzonych projektów seed money

Akronim projektu Tytuł projektu Priorytet Partner wiodący Dofinansowanie EFRR (€) Budżet całkowity (€)
Parking gets smart SEED  Improved parking management policies as tool to develop green and multimodal transport in the South Baltic area 3 Polska Unia Mobilności Aktywnej, PL 33.165,00 39.900,00
CoBiUM Cargo bikes in urban mobility 3 City of Växjö, SE 28.776,25 36.635,00
Connect2SmallPorts South Baltic Small Ports as Gateways towards Integrated Sustainable European Transport System and Blue Growth by Smart Connectivity Solutions 3 Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, DE 31.975,00 38.500,00
CAR Creating Automotive Renewal 3 Industrial Development Centre South, SE 31.600,00 40.000,00
TRAIN LNG  Training new competencies in LNG for cross-border growth 4 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, PL 33.987,26 39.985,00
QUISST Qualification Upgrading In Sustainable Seaside Tourism 4 Klaipèda University, LT 34.000,00 40.000,00
SEAPLANSPACE Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance 4 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, PL 30.638,25 36.045,00
SB Bridge South Baltic Bridge - bridging the gap from science education towards skilled labour forces working in blue and green economy sectors 4 Klaipèda University, LT 31.280,00 36.800,00
view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.