Zima 2019

Wydarzenie Roczne Programu Polska-Rosja!

PL_RU

W dniach 18-19 czerwca 2019 roku w Kaliningradzie odbyło się Wydarzenie Roczne Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Wydarzenie zostało zorganizowane podczas Forum Regionów Partnerskich, które odbywa się co roku w Obwodzie Kaliningradzkim.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W Forum Regionów Partnerskich wzięło udział 289 uczestników. W Wydarzeniu Rocznym Programu uczestniczyło 118 osób reprezentujących m.in. władze krajowe, regionalne, lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i badawcze z Polski i Rosji oraz aplikanci i beneficjenci Programu. 

Podczas Wydarzenia Rocznego przedstawiono stan realizacji Programu oraz dwanaście projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Celu Tematycznego „dziedzictwo". Zorganizowano również panel dyskusyjny z udziałem beneficjentów Dużych Projektów Infrastrukturalnych z Polski i z Rosji, podczas którego uczestnicy opowiedzieli m.in. o tym jak zaczęła się ich współpraca, w jaki sposób zbudowali trwałe partnerstwo oraz przedstawili plany na najbliższą przyszłość.

Drugiego dnia odbyła się wizyta studyjna, podczas której uczestnicy zwiedzili tereny parku narodowego nad Zalewem Kurońskim, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Więcej informacji i zdjęcia: https://www.plru.eu/pl/aktualnosci/421,Wydarzenie-Roczne-Programu-Polska-Rosja-w-Kaliningradzie.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.