Zima 2019

Wybrano projekty w Południowym Bałtyku

Na spotkaniu (16 i 17 maja br. w Binz, Niemcy) Komitet Monitorujący Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 wybrał projekty do realizacji. W ramach 3. naboru zostało zatwierdzonych 12 projektów.

Łączne dofinansowanie z EFRR dla 12 projektów wynosi 17,9 mln euro (co stanowi 23% alokacji programu), z tej puli blisko 4,1 mln euro trafi do pomorskich beneficjentów. W zatwierdzonych projektach jest łącznie 16 partnerów z województwa pomorskiego, z czego trzech z nich pełni rolę partnerów wiodących.

Projekty zostały zatwierdzone w następujących priorytetach: 1, 2, i 3. Poniżej przedstawiamy listę zatwierdzonych projektów:

 • ELMAR: Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions
 • InterMarE: Internationalization of South Baltic maritime economy
 • CTCC: Creative Traditional Companies Cooperation
 • SB Food Inno: Developing food innovation capacity in the South Baltic Region
 • BioBIGG: Bioeconomy in the South Baltic Area: Biomass-based Innovation and Green Growth
 • Baltic Pride: Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area
 • Baltic Stories: Professionalization of events for culturally embedded and sustainable tourism development of destinations in South Baltic region
 • DUNC: Development of UNESCO Natural and Cultural assets
 • LiveLagoons: The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons
 • RBR: Reviving Baltic Resilience
 • Interconnect
 • South Baltic Transport Loops

Komitet Monitorujący podjął decyzję o otworzeniu IV naboru między 22 maja i 30 czerwca br., który będzię dostępny dla wszystkich celów szczegółowych oprócz: 1.1 i 1.2 (wyczerpanie dostępnych środków EFRR) oraz 2.1. Cel Szczegółowy będzie dostępny w V naborze, który planowo potrwa od 13 listopada do 15 grudnia br.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.