Zima 2019

Wybrano projekty w Regionie Morza Bałtyckiego

Fot. ©Depositphotos/pixpack

Na szóstym spotkaniu Komitetu Monitorującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (23-24.05.2017 r., Helsinki, Finlandia) zostało zatwierdzonych 39 projektów regularnych oraz 25 projektów seed money.

Do II naboru regularnego (priorytety 1-3) zostało zgłoszonych 212 koncepcji projektowych, po pierwszym etapie w naborze zostało 75 projektów (z czego 71 zdecydowało się zgłosić pełną aplikację projektową). Z tego grona Komitet Monitorujący wybrał 39 projektów, które otrzymają dofinansowanie (ważne: część projektów przed podpisaniem umowy będzie musiała spełnić dodatkowe wymagania).

Liczby wybranych projektów w poszczególnych priorytetach:
1. Innowacje - 18
2. Zasoby naturalne - 12
3. Transport - 9

Potencjalna wartość dofiansowania z EFRR dla 39 wybranych projektów wynosi ok. 97 mln euro.

W zatwierdzonych projektach zaangażowanych jest aż 65 polskich beneficjentów, którzy są partnerami w 36 projektach; w tym gronnie jest dwóch partnerów wiodących. Natomiast w 16 projektach partnerami jest 24 beneficjentów z województwa pomorskiego, a jeden z nich będzie pełnił funkcję lidera projektu.

Lista zatwierdzonych projektów regularnych

 

W pierwszym naborze na projekty seed money Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (Cel Szczegółowy 4.1) zostało wybranych 25 projektów. Każdy z tych projektów musiał przed złożeniem formularza aplikacyjnego zdobyć poparcie od jednego z kordynatorów obszaru tematycznego lub działania horyzontalnego SUERMB (32 projekty uzyskały takie poparcie).

Potencjalna wartość dofiansowania z EFRR dla 25 wybranych projektów wynosi ok. 1,1 mln euro.

W zatwierdzonych projektach zaangażowanych jest 11 polskich beneficjentów, którzy są partnerami w 10 projektach; w tym gronnie jest jeden partner wiodący. Natomiast w 6 projektach partnerami jest 6 beneficjentów z województwa pomorskiego.

Lista zatwierdzonych projektów seed money

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.