Zima 2019

Wybrano platformy projektowe!

Depositphoto

Komitet Monitorujący Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego wybrał sześć platform projektowych do dofinansowania.

Platformy są nowym rodzajem projektów, które łączą rezultaty istniejących projektów finansowanych z różnych programów dotyczących korytarzy transportowych, bezpieczeństwa na morzu, żeglugi przyjaznej dla środowiska, gospodarki wodnej, zarządzania biogenami oraz niebieskiej biogospodarki. Zatwierdzone platformy projektowe to:

  • BSR WATER – platforma na rzecz zintegrowanej współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej (cel szczegółowy 2.1 Czyste wody),
  • SUMANU – zrównoważone zarządzanie nawozami (cel szczegółowy 2.1 Czyste wody),
  • Blue Platform – biogospodarka dla niebieskiego wzrostu w regionie Morza Bałtyckiego (cel szczegółowy 2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost),
  • BSR Access – dostęp do zielonych, efektywnych i multimodalnych korytarzy transportowych w regionie Morza Bałtyckiego (cel szczegółowy 3.1 Interoperacyjność transportu),
  • ResQU2 – zwiększenie trwałości rezultatów projektów dotyczących wypadków na morzu i w portach (cel szczegółowy 3.3 Bezpieczeństwo morskie),
  • CSHIPP – platforma na rzecz żeglugi przyjaznej dla środowiska (cel szczegółowy 3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska).

Drugi nabór wniosków na platformy projektowe odbędzie się jesienią 2018 r. Platformy zostaną zaprezentowane na kolejnej konferencji programu w kwietniu 2019 r.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.