Zima 2019

Wsparcie z programów „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji” i „Sprawy wewnętrzne” Funduszy Norweskich ruszy już jesienią tego roku!

Norway_grants

Jesienią 2019 r. zostaną uruchomione nabory do programów „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji" oraz „Sprawy wewnętrzne" realizowanych w ramach Funduszy Norweskich.

 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI

Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacji" zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, a także wzmocnienie tworzenia wartości oraz zrównoważony wzrost. Program będzie wspierał innowacje w zakresie zielonych technologii i „niebieski" wzrost. Dofinansowanie może być przeznaczone na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług). 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest krajowym Operatorem Programu, na którego wdrażanie przeznaczone jest 85 mln EUR.

Pierwsze nabory zostaną ogłoszone w październiku 2019 r.

Program zakłada uruchomienie naborów w następujących obszarach:

  • Innowacje w zakresie zielonych technologii (dofinansowanie do 70% wartości projektu)
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (dofinansowanie do 70% wartości projektu)
  • Technologie poprawiające jakoś życia (dofinansowanie do 70% wartości projektu)
  • Technologie dla kobiet (dofinansowanie do 85% wartości projektu)

 

SPRAWY WEWNĘTRZNE

Program „Sprawy wewnętrzne" zakłada przede wszystkim wzmocnienie praworządności. Program uwzględnia działania, które koncentrują się na wspieraniu dobrowolnych powrotów oraz na wsparciu i usługach dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach, a także działania zmierzające do poprawy zdolności dochodzeniowej i do zwiększenia zdolności do pracy z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Europol, Eurojust, Interpol i Frontex.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich jest Operatorem Programu, na którego wdrażanie przeznaczone jest 20 mln EUR.

Pierwsze nabory zostaną ogłoszone już jesienią 2019 r.

Program zakłada uruchomienie naborów w następujących obszarach:

  • Azyl i migracja
  • Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości
  • Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek taki klęsk

 

Szczegółowe informacje nt. programu dla wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej:

Program Rozwój przedsiębiorczości i innowacji: https://www.parp.gov.pl

Program Sprawy wewnętrzne: http://fundusze.mswia.gov.pl/

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.