Przejdź do komentarzy

STHB. 06.01.00-22-0002/16  Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomorskie
Projekt współfinansowany ze środków pomocy technicznej programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020

 
O programie
Program Interreg Południowy Bałtyk jest instrumentem finansowania , który ma na celu wzmocnić potencjał niebieskiego i zielonego wzrostu w ramach współpracy transgranicznej między podmiotami lokalnymi i regionalnymi. Niebieski wzrost odnosi się do potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego i regionów przybrzeżnych oraz rozwoju w harmonii ze środowiskiem morskim. Zielony wzrost to termin opisujący ścieżkę wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje zasoby naturalne w sposób zrównoważony.
 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu?
Organy administracji publicznej, instytucje publiczne, izby handlowe, klastry i organizacje otoczenia biznesu, środowisko akademickie oraz organizacje infrastruktury badawczo-rozwojowej. Ponadto stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, operatorzy transportu publicznego, etc.

Z jakich źródeł finansowane są projekty?

Projekty w programie Interreg Południowy Bałtyk są finansowane z dwóch źródeł: środki własne oraz środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - tzw. środki programowe. Wysokość dofinansowania zależy głównie od kraju pochodzenia partnera w projekcie. Polscy, litewscy i niemieccy partnerzy mogą liczyć na dofinansowanie do wysokości 85%, duńscy i szwedzcy na 75%. Warto pamiętać, że nie jest to stały procent. Dofinansowanie może zmniejszyć się w kilku przyadkach, m.in. wtedy kiedy wystąpi pomoc publicza (state aid) lub kiedy projekt wykaże przychód (net revenue).

Sposób finansowania projektu

Refundacja, czyli zwrot poniesionych kosztów. Po zatwierdzeniu projektu przez Komitet Monitorujący i podpisaniu umowy parnerskiej oraz umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą beneficjenci rozpoczynają swoją działalność na rzecz projektu. W odstępach półrocznych są zobowiązani do przesłania raportu z wdrażania projektu, któremu towarzyszy tzw. wniosek o płatność, czyli nic innego jak zestawienie finansowe dotychczasowych wydatków, które powinny zostać zwrócone parterowi w wysokości ustalonego dofinansowania. Od 2014 roku w Polsce obowiązuje elektroniczny system rozliczania projektów - program SL2014.

Najbliższy Komitet Monitorujący: maj 2019

Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomorskie

Karolina Korczyńska

e-mail: k.korczyńska@pomorskie.eu tel. (58) 32 68 692

Do naszych zadań należy m.in.:

 • konsultacje pomysłów na projekt
 • doradztwo w zakresie budowania projektu i partnerstwa
 • prowadzenie szkoleń warsztatów oraz innych wydarzeń
 • współpraca z instytucjami programu
 • informacja i promocja, etc.

Cele tematyczne i budżet w programie

1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku (9,972 mln EUR)

1.1 Zwiększanie obecności niebieskiego i zielonego sektora MŚP z obszaru Południowego Bałtyku na rynku międzynarodowym poprzez wspólne działania transgraniczne

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     Alokacja wyczerpana

Opis celu tematycznego 1.1   Logika interwencji 1.1

1.2 Poprawa transferu innowacji na rzecz niebieskiego i zielonego sektora MŚP poprzez wspólne działania transgraniczne

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     Alokacja wyczerpana

Opis celu tematycznego 1.2   Logika interwencji 1.2

 

2. Wykorzystanie środowiskowego i kulturowego potencjału Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu (39,774 mln EUR)

2.1 Wzmocnienie rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego Południowego Bałtyku celem tworzenia obszarów zrównoważonej turystyki 

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     3.830.446,74 EUR EFRR

Opis celu tematycznego 2.1   Logika interwencji 2.1

2.2 Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     9.446.822,01 EUR EFRR

  Opis celu tematycznego 2.2   Logika interwencji 2.2

 

3. Poprawa transgranicznej sieci połączeń na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu (15,789 mln EUR)

3.1 Poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     7.185.731,39 EUR EFRR

   Opis celu tematycznego 3.1   Logika interwencji 3.1

 

4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki (8,310 mln EUR)

4.1 Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     3.201.888,75 EUR EFRR

Opis celu tematycznego 4.1   Logika interwencji 4.1

 

5. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu (4,155 mln EUR)

5.1 Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     OŚ ZAMKNIĘTA

    

  Opis celu tematycznego 5.1   Logika interwencji 5.1

Materiały pomocnicze dla beneficjenta

 1. Podręcznik Beneficjanta - tłumaczenie polskie (Programme Manual)
 2. Umowa o dofinansowanie - tłumaczenie polskie (Subsidy Contract)
 3. Umowa partnerstwa - tłumaczenie polskie (Partnership Agreement)
 4. Tabela kwalifikowalności wydatków (przykłady)  - opracowanie pomocnicze (EN) 

 

Wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące w programie i naborze wniosków do Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 znajdują się na oficjalnej stronie programu www.southbaltic.eu. Powyższe materiały mają charakter pomocniczy.

Newsy z Południowego Bałtyku

Warsztaty przygotowujące do 1. naboru programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

$image_alt
Fot. ©startupstockphotos

Szanowni beneficjenci! W dniu 27 października br. w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbędą się praktyczne warsztaty przygotowujące do 1. naboru w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Zachęcamy do uczestnictwa! Warsztaty są adresowane do pomorskich beneficjentów kwalifikowalnych w programie Południowy Bałtyk.

Miejsce organizacji warsztatów: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Czas trwania warsztatów: 08:30 - 16:30 (8 godzin)

Spotkanie ma charakter modułowy i zostało podzielone na dwie części głowne:

Sesja plenarna: udział biorą wszyscy beneficjenci. Podczas tej części zostaną zaprezentowane cele spotkania, przedstawiony zostanie program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (w tym oficjalna prezentacja application pack, kluczowe zmiany po perspektywie 2007-2013, harmonogram prac w programie i naborów) oraz poinformujemy o bieżącej działalności Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK)

Sesja warsztatowa: praca w 3 grupach po 35 osób w 3 różnych kategoriach warsztatowych. Za płynną pracę grupy będą opdowiedzialni czuwający nad każdą z 3 grup moderator. Zadaniem moderatora grupy jest przekazanie jak najwiekszej ilości praktycznych wskazówek celem wygenerowania oryginalnej i konkurencyjnej w naborze aplikacji projektowej, w tym udzielić odpowiedzi na pytania takie jak:

 • jak poprawnie wypełnić aplikację?
 • jakiego języka używać podczas wypełniania aplikacji i dlaczego unikać żargonu?
 • czego unikać?
 • kiedy powinno się zacząć pisać aplikację?
 • etc.

Trzy kategorie warsztatów - zapisy wyłącznie na jedną grupę warsztatową:

 1. Konkurencyjność, internacjonalizacja i procesy innowacyjne MŚP
 2. Zrównoważone środowisko, ekoturystyka i transport niskoemisyjny
 3. Transgraniczny rynek pracy i współpraca administracji z obywatelami

Warsztaty są adresowana do kwalifikowalnych beneficjentów programu z obszaru województwa pomorskiego. Mając na celu objęcie działaniami informacyjnymi i szkoleniowymi jak najszerszego grona zainteresowanych podmiotów, jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby przedstawicieli jednej instytucji w danym warsztacie.

Załączniki:

 • Zaproszenie Marszałka Mieczysława Struka
 • Agenda spotkania (tbc)

Do zobaczenia,

Zespół EWT

view szablon artykułu

Południowy Bałtyk w obrazach

STHB. 06.01.00-22-0002/16  Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomorskie
Projekt współfinansowany ze środków pomocy technicznej programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj