Lato 2019

V nabór w Południowym Bałtyku został otwarty

W dniach od 13 listopada do 20 grudnia 2017 roku trwa nabór na projekty w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Dowiedz się więcej o tym, jak aplikować o środki w programie.

Od 13 listopada 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Konkurs potrwa do 20 grudnia br.

Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające:

  • zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego - projekty muszą realizować jeden z wybranych celów: promocja zrównoważonej turystyki lub rozwój zielonych technologii
    /oś priorytetowa 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowegoobszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu/;
  • rozwój usług transportowych: rozwój sieci transportu multimodalnego, poprawę usług międzynarodowych sieci transportowych, rozwój zielonych technologii dla „czystego" transportu
    /oś priorytetowa 3. Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego obszaru w dziedzinie niebieskiego i zielonego transportu/;
  • rozwój międzynarodowych rynków pracy: działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie ucieczki pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów szkoleniowych, wymianę pracowników, staże międzynarodowe
    /oś priorytetowa 4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru/.

Cały pakiet aplikanta i wszystkie dokumnety obowiązujace w 5. naborze są dostępne pod linkiem.

Materiały dodatkowe, takie jak np. tłumaczenie podręcznika beneficjenta dostępne na stronach regionalnych mają charkter wyłącznie pomocniczy i nie są dokumentem oficjalnym.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.