Jesień 2019

Trwają prace nad nowymi platformami projektowymi!

Logo_RMB

Do końca stycznią 2019 r. można składać wnioski w II naborze na platformy projektowe w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Partnerzy z ponad 20 projektów z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Południowy Bałtyk, BONUS oraz koordynatorzy Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) zebrali się w połowie listopada w Berlinie, aby wspólnie zastanowić się nad nowymi pomysłami na platformy i rozwinąć już istniejące.

Platformy projektowe umożliwiają osiągnięcie większego efektu poprzez połączenie organizacji partnerskich z różnych projektów i różnych programów finansowania w celu usprawnienia ich wyników i osiągnięcia silniejszego wpływu w regionie.

Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej oraz Wspólnego Sekretariatu wyjaśnili uczestnikom szczegółowe zasady dotyczące aplikacji platformowych. Dodatkowo przedstawiono proces tworzenia platformy projektowej. Platformy projektowe są dokonałym sposobem na odejście od myślenia projektowego na rzecz długoterminowych celów. 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wymienienia się swoimi pomysłami. Niektóre propozycje platform są już na zaawansowanym etapie. Zaprezentowane pomysły obejmowały szeroki zakres tematyczny. Niektórzy przedstawiciele projektów widzieli możliwość ułatwienia  wykorzystania przez przedsiębiorstwa laboratoriów innowacyjnych oraz potrzebę zwiększenia zdolności władz regionalnych do wdrażania strategii inteligentnej specjalizacji. Inne skupiły się na tematach związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi: wzmocnienie planowania przestrzennego obszarów morskich, zapobieganie wyrzucaniu odpadów do morza oraz zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym. 

Koordynatorzy Strategii UE aktywnie włączyli się w proces rozwoju platform. Na seminarium reprezentowane były obszary polityki "Energia, transport, innowacje i działania horyzontalne" oraz "Klimat i planowanie przestrzenne".

Do udziału w ww. naborze zaproszeni są partnerzy z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego i innych programów finansowania UE do połączenia sił z koordynatorami SUERMB i ekspertami tematycznymi w celu dalszego wykorzystywania wyników poszczególnych projektów. Nowe platformy mogą być tworzone w pięciu obszarach tematycznych: infrastruktura badawcza i innowacyjna, inteligentne specjalizacje, zarządzanie odpadami morskimi, zarządzanie przestrzenią morską oraz dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków.

 

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.