Jesień 2019

Spotkanie w Białymstoku o dotacjach Interreg

Fot. ©Depositphotos/.shock

Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego organizują ponadregionalne spotkanie o dotacjach Interreg w perspektywie 2014-2020 (Białystok, 27 IV br.). Spotkanie będzie dotyczyło trzech programów Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego oraz Europa.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wydarzenie będzie poświęcone trzem programom Interreg 2014-2020: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego oraz Europa.

Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. w godz. 10:00-13:30 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie.

Ww. programy Interreg umożliwiają współpracę z instytucjami z UE, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych.

W programach Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego uczestniczą instytucje publiczne i prywatne. Polscy partnerzy biorą udział w projektach dotyczących, na przykład, wpływu gospodarki leśnej na jakość wód powierzchniowych, wprowadzania innowacji do produkcji odzieży ochronnej, rozwoju sektora meblarskiego poprzez tworzenie oferty dla seniorów, opracowania szlaków kulturowych związanych z ruchem Reformacji.

W programie Interreg Europa instytucje publiczne i non-profit (np. JST wszystkich szczebli, agencje rozwoju, uczelnie, instytuty, fundacje, stowarzyszenia) unowocześniają polityki i programy rozwoju regionalnego, między innymi regionalne strategie innowacji, Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Katowice, lubelski regionalny program operacyjny, zachodniopomorski plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju Gdańska.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich instytucji z całej Polski - JST wszystkich szczebli, uczelni, w tym prywatnych, instytutów, agencji rozwoju, klastrów, organizacji pozarządowych, fundacji, podmiotów prywatnych z osobowością prawną oraz innych zainteresowanych.

Program szkolenia

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.