Zima 2019

Spotkania projektu InnoAquaTech na Uniwersytecie Gdańskim

Fot. www.submariner-network.eu

Rok 2017 rozpoczął się szeroką gamą dwustronnych spotkań między partnerami projektu oraz dyskusjami i umowami o współpracy transgranicznej w ramach pakietów roboczych. W dniach 27-29 marca br. odbyły się: pierwsza wizyta studyjna, seminarium szkoleniowe i drugie spotkanie partnerskie InnoAquaTech, których organizatorem i gospodarzem był Uniwersytet Gdański.

Pierwszego dnia po południu odbyła się wizyta studyjna w hodowli K2, w Kłębowie Nowowiejskim, gdzie Marcin Juchniewicz, dyrektor zarządzający akwakultury, wyjaśnił, jak nowe inwestycje i technologie sprawiają, że hodowla ryb jest jedną z najbardziej innowacyjnych w Polsce. Budowa nowego gospodarstwa oparta została na innowacyjnym planowaniu. Jest ono w dużym stopniu zautomatyzowane w celu zmniejszenia wpływu produkcji na środowisko i równoczesnej poprawy warunków hodowli ryb. Zamiast pomp wodnych zakład wykorzystuje system napowietrzania, zapewniający cyrkulację wody, ciągły prąd wody strumieniowej, napowietrzanie i oddzielanie stałych elementów odchodów i pokarmu od wody dzięki unikalnemu systemowi podwodnego dna. Rezultatem takiej konstrukcji są: wzrost produkcji, produkty służące jako nawóz biologiczny i przefiltrowana woda, kierowana do strumienia. Tak więc gospodarstwo to jest dobrym przykładem synergii między ekonomią, a ekologią.

Drugie spotkanie partnerskie odbyło się w Gdyni w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w gronie wszystkich partnerów dyskutowano nad postępem projektu, realizowanymi i nadchodzącymi zadaniami. Jednym z tematów był rozwój narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji - InnoAquaTech decision-support-tool dla MŚP oraz inwestorów, uznanego za kluczowy wynik projektu, którego realizacja jest zadaniem bardzo złożonym. W związku z tym wewnętrzna grupa robocza zajmie się poszukiwaniem właściwych kategorii i wskaźników oceny w kolejnych etapach projektu.

Współpraca pomiędzy partnerami projektu jest dobrze rozwinięta, a kompetencje zespołów przyczyniają się do rozwoju działań pilotażowych, dostarczając cennych doświadczeń w ramach własnej pracy zespołu jak i zespołów partnerskich. Na przykład elektrownia geotermalna w Kłajpedzie skorzysta z wyników badań Uniwersytetu Gdańskiego dotyczących jakości regionalnie hodowanych krewetek białych, a próby geotermiczne mogą stanowić podstawę komercyjnego zainteresowania terenami Polski, o potencjale geotermicznym. Duża ilość CO2 z elektrowni geotermalnej jest natomiast interesująca dla zespołów zajmujących się uprawą roślin w tym mikroglonów, co stanowi temat badań dla Duńskiego Instytutu Technologicznego (DTI). Ponadto Uniwersytet z Rostocku dostarczy własnych rozwiązań w zakresie pasz dla ryb i krewetek, które mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb innych badań pilotażowych projektu. Ponadto duńskie badanie pilotażowe zostało zmodyfikowane, tak aby bardziej naświetlić temat i różnorodność akwakultury poprzez rozpowszechnienie i demonstrację badań w Zoo w Guldborgsund. Te działania pomogą w badaniach socjoekonomicznych dotyczących akceptacji społecznej i zrozumienia kwestii akwakultury i systemów recyrkulacyjnych (RAS) wśród szerokiego grona interesariuszy.

Oprócz współpracy między partnerami, w ramach aktywności InnoAquaTech rozwija się współpraca transgraniczna pomiędzy UG i MŚP będącymi partnerami stowarzyszonymi projektu, jak np. Garnelenfarm Grevesmühlen (Niemcy), producent krewetek hodowanych w systemach recyrkulacyjnych RAS. Badania planowane przez UG koncentrują się na potrzebach MŚP w celu poprawy ich konkurencyjności w stosunku do krewetek mrożonych.

Pierwsze seminarium szkoleniowe na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie akwakultury odbyło się 29 marca na Uniwersytecie Gdańskim w Gdyni, gdzie partnerzy projektu prezentowali swoje badania pilotażowe przedstawicielom polskich firm i organizacji z branży akwakultury, po czym swe doświadczenia zawodowe zaprezentowali zaproszeni prelegenci zewnętrzni:

  • Bela Buck, Alfred Wegner Institute, Germany, "New Aquaculture Trends"
  • Marcin Juchniewicz, K2 Fish Farm, Poland, "Innovative Trout Farming"
  • Bert Wecker, Neomar GmbH, Förde Garnelen GmbH & Co., Germany, "Continental Mariculture Systems"
  • Antanas Sabanas, South Baltic Programme Joint Secretariat, Poland, "How to get Funded by the Programme"

Ponadto idealną możliwość do prezentacji projektu InnoAquaTech ponad 300 uczestnikom stanowił 4 Kongres Rybny, który odbył się w dniach 30 i 31 marca w Sopocie. Pełen raport z tego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej: www.innoaquatech.eu.

Nadchodzące wydarzenia:

3 Spotkanie Partnerskie InnoAquaTech planowane jest na początek września w Danii, a 27 i 28 września partnerzy projektu wezmą udział w konferencji SUBMARINER "Better off Blue" w Berlinie, na której InnoAquaTech jest współorganizatorem warsztatu towarzyszącego konferencji.

Aktywności B2B InnoAquaTech biorą pod uwagę takie wydarzenia jak: Aquaculture Europe 2017, Dubrovnik, Chorwacja, 16-20 październik, gdzie partnerzy projektu zaproszą własnych partnerów biznesowych do udziału. Spotkanie będzie okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz rozbudzenia zainteresowania sektorem akwakultury w obszarze Południowego Bałtyku. Planuje się również prezentację projektu na warsztacie 4th Nordic RAS workshop w Aalborg, Dania, w październiku. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany towarzyszeniem nam w tych wydarzeniach, prosimy o informację!

Kontakt: www.innoaquatech.eu

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.