Jesień 2019

Seminarium Interreg Europa

$image_alt

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju. Seminarium będzie poświęcone drugiemu naborowi w Programie Interreg Europa 2014-2020. Spotkaniu będą towarzyszyć konsultacje indywidualne dla wnioskodawców.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem programu Interreg Europa organizuje seminarium informacyjne poświęcone drugiemu naborowi wniosków. Towarzyszyć mu będą konsultacje indywidualne dla wnioskodawców.

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

Drugi nabór wniosków Interreg Europa będzie otwarty w terminie 5 kwietnia – 13 maja 2016 r.

Celem seminarium jest przede wszystkim przybliżenie zasad oraz dokumentów, które będą obowiązywały wnioskodawców.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Rejestracja on-line (do wyczerpania puli dostępnych miejsc).

Konsultacje indywidualne 4 kwietnia 2016 r.

Polskie instytucje planujące rolę partnera wiodącego (ang. lead partner) mogą zgłaszać się także na konsultacje indywidualne.

Konsultację odbędą się w godzinach 13.45–17.30. Są prowadzone w języku angielskim przez Wspólny Sekretariat, trwają maks. 45 minut na projekt.

Warunkiem ubiegania się o konsultacje jest rejestracja na stronie programu.

Dla kogo

Celem programu Interreg Europa jest poprawa polityk i programów rozwoju regionalnego. W programie mogą uczestniczyć instytucje publiczne oraz prywatne podmioty non-profit z osobowością prawną.

Do udziału zachęcamy szczególnie przedstawicieli władz publicznych wszystkich szczebli, z akcentem na władze regionalne.

Zachęcamy także instytucje, które współpracując z JST, mają wpływ na kształtowanie dokumentów tworzonych i obowiązujących na różnych szczeblach samorządu (agencje rozwoju, państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty, instytucje otoczenia biznesu itp.).

Program seminarium

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.