Jesień 2019

Seminarium Interreg Europa

Fot. ©Depositphotos/kasto

Najbliższy nabór w Programie Interreg Europa 2014-2020 będzie otwarty między 1 marca a 30 czerwca 2017 r. W związku z planowanym konkursem Ministerstwo Rozwoju razem z Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Interreg Europa organizują seminarium informacyjne (7 lutego br. w Warszawie).

Celem spotkania jest zapoznanie potencjalnych aplikantów i aplikantów wiodących z dokumentami obowiązującymi w trzecim naborze. Towarzyszyć mu będą konsultacje indywidualne dla wnioskodawców.

Spotkanie odbędzie się 7 lutego 2017 r. w godz. 10:00-17:00 w Ministerstwie Rozwoju (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne. Rejestracja on-line na seminarium do wyczerpania puli dostępnych miejsc dostępna jest na stronie.

Konsultacje indywidualne 7 lutego 2017 r.

Polskie instytucje planujące rolę partnera wiodącego mogą zgłaszać się także na konsultacje indywidualne. Konsultacje odbędą się w godz. 13:45–17:30. Są prowadzone w języku angielskim przez Wspólny Sekretariat, trwają maks. 45 minut na projekt. Rejestracja na konsultacje indywidualne (zakończy się na tydzień przed spotkaniem) jest prowadzona przez Wspólny Sekretariat pod adresem.

Aby ubiegać się o konsultacje, wymagana  jest rejestracja w społeczności Interreg Europa (Interreg Europe community), pod adresem www.interregeurope.eu/account/dashboard/ lub  www.interregeurope.eu/account/registration/. Przed złożeniem formularza do Wspólnego Sekretariatu, można samodzielnie ocenić swój projekt za pomocą kwestionariusza samooceny.

Dla kogo

Seminarium skierowane jest do instytucji publicznych oraz prywatnych podmiotów non-profit z osobowością prawną. Do udziału zachęcamy szczególnie przedstawicieli władz publicznych wszystkich szczebli. Zachęcamy także instytucje, które współpracując z JST, mają wpływ na kształtowanie dokumentów tworzonych i obowiązujących na różnych szczeblach samorządu (agencje rozwoju, państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty, instytucje otoczenia biznesu itp.).

Agenda spotkania

Rejestracja na spotkanie

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.