Newsy z INTERREG Europa

Seminarium informacyjne Programu INTERREG Europa 2014-2020!

$image_alt
Marta Bocianowska

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z agendą spotkania.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Wspólny Sekretariat INTERREG EUROPA (WS) zapraszają na spotkanie informacyjne na temat zasad pierwszego naboru wniosków. Spotkanie odbędzie się 6 maja br. w Warszawie.

Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków w ramach INTERREG EUROPA planuje się po zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską, w II połowie czerwca 2015 roku. Nabór potrwa prawdopodobnie miesiąc. Jednak już teraz udostępniono pakiet dla wnioskodawców: www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/ 

Dostępność dokumentów umożliwia wcześniejsze przygotowanie wniosku, w tym opracowanie założeń merytorycznych, nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi i zebranie odpowiednich dokumentów.

Spotkanie na temat zasad 1. naboru powinno wspomóc ten proces i ułatwić polskim instytucjom przygotowanie dobrych projektów międzyregionalnych.

W trakcie spotkania informacyjnego pracownicy Krajowego Punktu Kontaktowego oraz eksperci ds. projektów i finansów z WS przedstawią założenia programu i zasady 1. naboru oraz przybliżą nowe pojęcia i rozwiązania przyjęte na lata 2014-2020. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Mailowe potwierdzenia udziału lub niemożności przyjęcia zgłoszenia będę wysyłane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przed spotkaniem.

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Dodatkowo, polskie instytucje planujące rolę partnera wiodącego (ang. lead partner) mogą zgłaszać się na konsultacje indywidualne, planowane w siedzibie MIiR w dniu 5 maja br. (w godz. 16.00 – 18.15) i 6 maja (w godz. 9.15 – 10.00).  Konsultacje (maks. 45 minut na jedną instytucję) prowadzą w języku angielskim (bez tłumaczenia) pracownicy WS. Warunkiem rejestracji na konsultacje jest odesłanie wypełnionego w języku angielskim, we wszystkich polach, formularza Project Idea Feedback. Formularz należy odesłać pod adresem info@interregeurope.eu.

UWAGA: Zainteresowani rejestrują się na konsultacje samodzielnie, za pomocą linków podanych w ww. formularzu. Możliwość udziału w konsultacjach, wyłącznie dla projektów mieszczących się w zakresie tematycznym programu INTERREG EUROPA, potwierdza Wspólny Sekretariat.

view szablon artykułu

Oficjalne strony programu

Edycja 2007-2013

 

Edycja 2014-2020

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu INTERREG IVC/Europa

Anna Stol
anna.stol@mir.gov.pl
tel. 32 253 90 08

Siedziba:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG IVC/Europa

Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE
Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109