Jesień 2019

Seminarium informacyjne oraz konsultacje w Regionie Morza Bałtyckiego

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Sekretariat w Rostocku przygotował mały pakiet pomocy dla instytucji przygotowujących się do zbliżającego się 3. naboru w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. W dniach 18 i 19 października br. w Rydze (Łotwa) odbędzie się seminarium informacyjne nt. trzeciego naboru, a od września 2017 r. do połowy stycznia 2018 r. pracownicy sekretariatu mogą konsultować Państwa idee projektowe.

Seminarium informacyjne na temat trzeciego naboru

Podczas spotkania, razem z ogólnymi informacjami o programie, zostaną przedstawione oczekiwania względem projektów współpracy składanych w nadchodzącym naborze. Uczestnicy seminarium dowiedzą się, jak przygotować wniosek projektowy i strategię projektu, jak utworzyć właściwe dla projektu konsorcjum partnerskie, jak przygotować plan pracy, budżet i jak prowadzić działania komunikacyjne. Zostaną również przedstawione procedury w przypadku objęcia części działań projektowych pomocą publiczną. Bardzo cenne dla wnioskodawców będą również doświadczenia płynące z dwóch dotychczasowych naborów a także zasady zmienionej procedury aplikacyjnej.

Wydarzenie to jest szansą na znalezienie partnera do przygotowywanych projektów – będzie można powiesić w wyznaczonym miejscu pomysł na projekt i zbierać dane kontaktowe od przedstawicieli zainteresowanych instytucji (wymagane zgłoszenie do 3 października br. - link do zapisów).

Podczas drugiego dnia spotkania (19.10.2017 r.) sekretariat programu zapewnia konsultacje pomysłów na projekt, które można przeprowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu (wymagane przesłanie project idea form do 3 października br na adres: idea@interreg-baltic.eu).

Więcej szczegółów o seminarium znajdziecie Państwo na stronie.

Agenda spotkania

Praktyczne informacje o wydarzeniu

Rejestracja na seminarium (otwarta do 3 października br.)

Konsultacje idei projektowych

Instytucje, które planują pełnić rolę partnera wiodącego projektu, zachęcamy do konsultowania indywidualnych koncepcji projektów ze Wspólnym Sekretariatem w Rostocku. Konsultacje mogą odbywać się w siedzibie sekretariatu lub odziału sekretariatu (Ryga), w formie online lub podczas drugiego dnia seminarium informacyjnego w Rydze. W każdym przypadku należy wcześniej przesłać wypełniony formularz (project idea form) na adres: idea@interreg-baltic.eu. Konsultacje będą odbywały się od września 2017 r. do połowy stycznia 2018 r. Uwaga: skorzystanie z konsultacji jest wymagane, aby uzyskać dostęp do systemu BAMOS (system aplikowania online) w 3. naborze do programu.

Project idea form (do pobrania)

Konsultacje pomysłów projektowych z ekspertami Wspólnego Sekretariatu będzie można przeprowadzić również w Polsce 30 listopada 2017 r. podczas seminarium informacyjnego – szczegóły tego spotkania zostaną ogłoszone pod koniec września br.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.