Zima 2019

Propozycje projektowe

$image_alt

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami projektowymi w Programach Interreg Południowy Bałtyk oraz Europa Środkowa.

Program: Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020

Priorytet: 5. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

Cel szczegółowy: 5.1. Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych

https://southbaltic.eu/documents/18165/101281/2016-06-09+Announcement+of+the+2nd+call.pdf/9c3c59ed-ccb2-4249-a05e-cc69e1029177 

Partnerzy:

Inkubator Krinova i Park Naukowy

9 samorządów z obszaru północno-wschodniej Skanii (Szwecja)

Główny cel projektu: podniesienie poziomu wiedzy i aktywności międzynarodowej jednostek samorządowych oraz innych lokalnych podmiotów i organizacji poprzez tworzenie sieci współpracy i zwiększenie potencjału innowacyjnego mające na celu stworzenie sprzyjających warunków  do współpracy międzynarodowej i wykazanie płynących w niej korzyści .

Poszukiwani partnerzy: Za kwalifikujące się do składania wniosków w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie uznaje się następujące podmioty:

  • organy publiczne na szczeblu krajowym/regionalnym/lokalnym;
  • instytucje prawa publicznego (zgodnie z Art 2(1) Dyrektywy 2014/24/EU);
  • inne podmioty publiczne lub prywatne prowadzące działalność w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
  • stowarzyszenia jednej lub więcej władz regionalnych lub lokalnych lub jednostek publicznych;
  • stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów podlegających prawu publicznemu;
  • Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej „EUWT", zgodnie z określeniem szczegółowym w Rozporządzeniu (WE) nr 1082/2006 zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 1302/2013;
  • stowarzyszenia MŚP i klastry;
  • izby handlowe, związki zawodowe, organizacje pozarządowe.

Potencjalni partnerzy do projektu proszeni są o wyrażenie zainteresowania współpracą tak szybko, jak to możliwe.

Termin składania wniosków: 17 czerwca 2016 r.

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do oferowanego partnerstwa projektowego, zachęcamy do kontaktu z osobami poniżej:

Ludvig Einarsson: EU-Coordinator Europe Direct Hässleholm

e-mail: Ludvig.einarsson@hassleholm.se  tel. +46 (0)721-996850

Sara Wanther: EU-Coordinator, EU-Office Skåne Nordost

tel. +46 (0)734 25 37 45

 

Program: Interreg Europa Środkowa / Central Europe 2014-2020

Instytucja zgłaszająca: Provincia di Rimini

Priorytet: Współpraca   w   zakresie   zasobów   naturalnych   i  kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w  EUROPIE ŚRODKOWEJ

Tematyka projektu:

- Sustainable Tourism (such as Zero Waste - focused on the reduction of waste production in the tourist premises - or Enercoast focused on the energy use and energy efficiency of hotels and restaurants);

- Cultural Routes to enhance the ancient heritage of our territories can exploit and offer to tourists/visitors (at this purpose you can visit our last Hera initiative website on the Visitor Center ARimini Caput Viarum www.riminiromana.it);

- Sport Tourism and Events which is strongly supported by our Region.

Osoba kontaktowa:

Dr.ssa Claudia Berretta

Provincia di Rimini

Servizio TURISMO - POLITICHE COMUNITARIE - Via Dario Campana 64

47922 Rimini

Tel. +39 0541 716227

www.provincia.rimini.it

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.