Jesień 2019

Propozycje projektowe do Urbact III

$image_alt

Do 22 czerwca br. jest otwarty nabór do Sieci Wdrażania Urbact. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nadesłanymi propozycjami projektowymi.

  1. Instytucja zgłaszająca: Rada Hrabstwa Monaghan (Irlandia)

Projekt: "Clustering strategy for employment sectors – a model for efficiency and growth" (Strategia tworzenia klastrów w sektorach zatrudnienia – model na rzecz efektywności i rozwoju).

Główny cel projektu to stworzenie Sieci Wdrażania (Implementation Network) w ramach programu URBACT III. Projekt ma służyć zapoczątkowaniu zintegrowanego podejścia do realizacji lokalnych strategii tworzenia klastrów poprzez identyfikowanie ich parametrów i terytorium działania oraz wspieranie firm w przygotowywaniu wspólnych rozwiązań, tak aby połączyć środki i skorzystać z istniejących możliwości rynkowych.

Sieć będzie wspomagać wspólny zrównoważony rozwój, oparty na specjalnych środkach promocji transferu wiedzy i innowacji, zwiększonych szansach na zatrudnienie i podniesienie efektywności działania wśród firm należących do klastrów. Dzięki temu członkowie sieci będą mogli koordynować i rozmawiać o możliwych sposobach realizacji ich planów.

Poszukiwani partnerzy: Władze lokalne z terenu Europy, które stworzyły plan strategii oparty na tworzeniu klastrów w sektorach zatrudnienia i chciałyby dołączyć do sieci klastrów. Partnerzy powinni spełniać jedno z kryteriów podanych poniżej:

  • być odpowiedzialnym za wspieranie sektorów zatrudnienia, zajmować się konkretnym sektorem oraz innymi powiązanymi sektorami;
  • uczestniczyć w rozwoju klastrów na różnych etapach;
  • wyrażać potrzebę tworzenia klastrów.

Potencjalni partnerzy mogą zgłaszać chęć przyłączenia się do klastrów działających w konkretnych obszarach, takich jak sieci, usługi wyspecjalizowane w finansach, dystrybucja, outsourcing, marketing, edukacja, łączenie siły roboczej, badania i innowacje, tworzenie nowych firm oraz wspólnych usług wsparcia.

Fiszka projektowa - szczegóły propozycji

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do oferowanego partnerstwa projektowego, zachęcamy do kontaktu z Panią Máire Cullinan – Wydział Gospodarczy Rada Hrabstwa Monaghan, Tel. +353 47 30576, Tel. kom.: +353 86 8549202.

  1. Instytucja zgłaszająca: Miasto Celje (Słowenia)

Tematyka projektu: gospodarka niskoemisyjna

Fiszka projektowa - szczegóły propozycji

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do oferowanego partnerstwa projektowego, zachęcamy do kontaktu z Panią Haroon Saad (h.saad@ludenet.org).

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.