Zima 2019

Program Polska-Rosja złożony do Komisji Europejskiej

$image_alt

28 czerwca br. zakończył się proces tworzenia projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Dokument, przygotowany przez Wspólny Komitet Programujący, został wysłany do Komisji Europejskiej.

W pracach Wspólnego Komitetu Programującego brali udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz urzędów marszałkowskich (z trzech województw: podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego), po stronie polskiej. Natomiast strona rosyjska była reprezentowana przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Obwód Kaliningradzki.

W przypadku zatwierdzenia programu przez KE, otwarcie pierwszego naboru planowane jest na 2017 r.

Podstawowe informacje o Programie Polska-Rosja 2014-2020

Obszary tematyczne wsparcia:

  1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;
  2. Ochrona środowiska, przeciwdziałanie oraz adaptacje do zmian klimatu;
  3. Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych;
  4. Promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami.

Zasięg terytorialny wsparcia:

  • po stronie polskiej (podregiony - NUTS 3): Gdański, Trójmiejski, Starogardzki, Elbląski, Olsztyński, Ełcki i Suwalski;
  • po stronie rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki;
  • podregiony: Słupski i Białostocki, jako obszary przyległe (Na obszarze przyległym może zostać wydatkowane do 10% alokacji UE).

Budżet programu - 61,9 mln euro (41,3 mln euro ze środków Unii Europejskiej i 20,6 mln euro z budżetu Federacji Rosyjskiej)

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.