Jesień 2019

Program Polska-Rosja 2014-2020 zatwierdzony

Fot. ©Depositphotos/pixpack

8 grudnia 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Polska-Rosja 2014-2020. Pierwszy nabór w programie planowany jest na drugi kwartał 2017 r.

Podstawowe informacje o Programie Polska-Rosja 2014-2020

Obszary tematyczne wsparcia:

  1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;
  2. Ochrona środowiska i łagodzenie skutków zmian klimatycznych;
  3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionów;
  4. Wspieranie zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach .

Zasięg terytorialny wsparcia:

  • po stronie polskiej (podregiony - NUTS 3): Gdański, Trójmiejski, Starogardzki, Elbląski, Olsztyński, Ełcki i Suwalski;
  • po stronie rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki;
  • podregiony: Słupski i Białostocki, jako obszary przyległe (Na obszarze przyległym może zostać wydatkowane do 10% alokacji UE).

Alokacja finansowa programu - 62,3 mln euro dofinansowania (41,6 mln euro ze środków Unii Europejskiej i 20,7 mln euro z budżetu Federacji Rosyjskiej)

Poziom dofinansowania - do 90% (dla polskich i rosyjskich partnerów)

Planowany nabór na projekty - II kwartał 2017 r.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.