Zima 2019

Program Kultura ruszył

EEA_logo

Ruszył nabór wniosków w programie "Kultura'' realizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wsparcie ze środków Funduszy EOG to szansa na ponowny impuls rozwojowy dla sektora kultury w Polsce, w tym publicznych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, publicznych szkół i uczelni artystycznych, a także jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski można składać w ramach dwóch działań:

I. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym" - celem jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej, zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i w zakresie infrastruktury kulturalnej.

W ramach działania będzie można wdrażać projekty dotyczące:

1. zachowania dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego) - łączna kwota na projekty w tym obszarze to 46 600 588 euro
2. budowy i rozbudowy niezabytkowej infrastruktury kultury (Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego) - łączna kwota na projekty w tym obszarze to 13 570 000 euro

II. „Poprawa dostępu do kultury i sztuki", z kwotą 3 705 882 euro do rozdysponowania - celem jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucji kulturalnych, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami.

Nabór wniosków w ramach obu działań będzie miał miejsce w terminie od 16 stycznia (o ile Operator Programu nie ogłosi wcześniejszej daty na stronie https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/strona-glowna.phpdo 16 marca 2020 r. do godz. 16.00.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.