Zima 2019

Program Kultura: Drugie spotkanie dotyczące nawiązywania partnerstw

EEA_logo

14 stycznia 2020 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie, którego celem będzie nawiązanie nowego partnerstwa lub pogłębienie już istniejącej współpracy w planowanych projektach w ramach Działania I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz Działania II Poprawa dostępu do kultury i sztuki.

Działanie I obejmuje zarówno komponent inwestycyjny, jak i część miękką dotyczącą oferty kulturalnej i edukacyjnej, a także szkoleń związanych z zakresem projektu. Partnerstwo może obejmować zarówno część inwestycyjną, jak i miękką dla projektów w Działaniu I.

Działanie II dotyczy wspierania rozwoju współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi a instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. W ramach Działania II projekty muszą być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu będą mogły poznać potencjalnych partnerów z Państw Darczyńców i wspólnie omówić szczegóły projektu.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/topics/drugie-spotkanie-dotyczace-nawiazywania-partnerstw.php.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.