Newsy z INTERREG Europa

Program Interreg Europa zatwierdzony przez Komisję Europejską.

$image_alt
Paweł Zawadzki

Decyzją wykonawczą z 11 czerwca 2015 roku Komisja Europejska zatwierdziła program współpracy Interreg Europa.

Decyzją KE z 11 czerwca br. został przyjęty Program współpracy międzyregionalnej Interreg Europa 2014-2020. W ciągu najbliższych dni powinien zostać otwarty nabór do programu.

Program Interreg Europa obejmuje zasięgiem wszystkie kraje członkowskie UE oraz Norwegię i Szwajcarię, natomiast budżet na lata 2014-2020 wynosi 359 mln EUR (finansowanie z EFRR). Priorytety w programie są następujące:
- Badania i innowacje;
- Umiejętności MŚP;
- Gosporadka nisko-emisyjna;
- Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Celem programu jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (regionalne i krajowe programy operacyjne), a w uzasadnionych wypadkach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W programie oprócz dofinansowania dla projektów, przewidziane są cztery platformy tematyczne (częściowo dostępne publiczne, a częściowo udostępnione partnerom w projektach).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie.

view szablon artykułu

Oficjalne strony programu

Edycja 2007-2013

 

Edycja 2014-2020

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu INTERREG IVC/Europa

Anna Stol
anna.stol@mir.gov.pl
tel. 32 253 90 08

Siedziba:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG IVC/Europa

Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE
Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109