Podsumowanie spotkań regionalnych na temat programów transnarodowych i międzyregionalnego.

$image_alt
Marta Bocianowska

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wnioskami po przeprowadzonych seminariach oraz pobrania prezentacji ze spotkań.

O zapowiedzi spotkań informacyjnych na temat trzech programów: INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, INTERREG Europa Środkowa 2014-2020, INTERREG Europa 2014-2020, organizowanych w regionach: 3 marca w Poznaniu, 12 marca w Katowicach, 17 marca w Toruniu, pisaliśmy tutaj.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi Województw: Wielkopolskiego, Śląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Małopolskiego, Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego, zorganizowało spotkania informacyjne na temat komplementarności programów transnarodowych i międzyregionalnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 (EWT) z wybranymi dokumentami i programami regionalnymi.

Wydarzenia odbyły się w marcu 2015 r. w Poznaniu, Katowicach i Toruniu. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 300 osób, reprezentujących między innymi władze szczebla regionalnego i lokalnego. W Poznaniu i Katowicach tematem przewodnim spotkań była innowacyjność i wsparcie dla MŚP, w Toruniu było to dziedzictwo naturalne i kulturowe.

W trosce o jakość i efektywność

Głównym celem spotkań było przygotowanie polskich instytucji do tworzenia dobrej jakości projektów transnarodowych i międzyregionalnych. Projekty takie powinny wpisywać się we właściwe dokumenty regionalne i odpowiadać na określone potrzeby regionów. W prezentacjach przedstawiono ofertę programów Interreg: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa, EUROPA oraz temat przewodni w kontekście regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, regionalnych strategii innowacji oraz strategii makroregionalnych. Zestawienie ze sobą programów EWT i różnych typów dokumentów regionalnych umożliwiło:

  • podkreślenie możliwości tworzenia projektów komplementarnych, w tym finansowania ze środków RPO 2014-2020 rezultatów projektów transnarodowych i międzyregionalnych,
  • promocję współpracy w ramach Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 oraz Strategii Rozwoju Polski Południowej 2020, dla których jednym ze źródeł finansowania są środki programów EWT,
  • przedstawienie potrzeb województw w obszarze innowacji oraz wskazanie inteligentnych specjalizacji regionalnych, które mogą stanowić kanwę dla projektów EWT.

Cenne źródło wiedzy i doświadczenia

Instytucje zaangażowane w projekty EWT w latach 2007-2013 podzieliły się swoim doświadczeniem ze współpracy międzynarodowej i zaprezentowały projekty nawiązujące do tematyki spotkań. Stanowiło to dobrą ilustrację możliwości, jakie daje udział w projektach transnarodowych i międzyregionalnych.

Prezentacje ze spotkania w Poznaniu, 3 marca 2015 r.

Prezentacje ze spotkania w Katowicach, 12 marca 2015 r.

Prezentacje ze spotkania w Toruniu, 17 marca 2015 r.

view szablon artykułu