Newsy z INTERREG Europa

Podsumowanie Programu INTERREG IVC!

$image_alt
Paweł Zawadzki

Na stronie internetowej programu można zapoznać się z raportem online oraz podsumowaniem 12 obszarów polityki opracowywanych w projektach.

W ramach Programu INTERREG IVC zrealizowano 204 projekty (4 nabory), w których uczestniczyło 2295 partnerów. Beneficjenci mogli składać swoje aplikacje projektowe do jednego z dwóch priorytetów:
1. Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy;
2. Środowisko i zapobieganie zagrożeniom.

Zachęcamy do zapoznania się z interaktywnym raportem online, który przedstawia założenia i statystyki Programu INTERREG IVC od a do z.

Bardzo praktycznym narzędziem może być podsumowanie wszystkich wyników, wniosków i zaleceń (kapitalizacja wszystkich projektów) z podziałem na 12 obszarów tematycznych:
I. Innowacyjne systemy;
II. Innowacyjne umiejętności MŚP;
III. Eko-innowacje;
IV. Przemysły kreatywne;
V. Przedsiębiorczość;
VI. E-administracja;
VII. Zmiany demograficzne;
VIII. Rozwój obszarów wiejskich;
IX. Zmiany klimatyczne;
X. Efektywność energetyczna;
XI. Energia odnawialna;
XII. Zrównoważony transport.

Na stronie dostępny jest również raport dotyczączy tematycznych kapitalizacji.

view szablon artykułu

Oficjalne strony programu

Edycja 2007-2013

 

Edycja 2014-2020

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu INTERREG IVC/Europa

Anna Stol
anna.stol@mir.gov.pl
tel. 32 253 90 08

Siedziba:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG IVC/Europa

Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE
Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109