Newsy z INTERREG Europa

Po warsztatach w Programie Interreg Europa 2014-2020.

$image_alt

W ostatnich dniach w Pradze i Brukseli odbyły się warsztaty dla partnerów wiodących.

Za nami warszaty dla partnerów wiodących, w dniach 2-3 czerwca br. w Pradze oraz 10-11 czerwca br. w Brukseli odbyły się szkolenia dla potencjalnych aplikantów do Programu Interreg Europa 2014-2020. Były one tym bardziej ważne że, w programie jednoetapowy nabór przewidziany jest najprawdopodobniej od połowy czerwca do połowy lipca br.

W warszatach udział wzięło 207 osób (71 w Pradze oraz 136 w Brukseli), a rozkład uczestników między tematy programu wyglądał następująco:
- Badania i innowacje (26%);
- Umiejętności MŚP (32%);
- Gospodarka niskoemisyjna (16%);
- Środowisko i efektywne zarządzanie zasobami (26%).

Podczas warszatów można było się dowiedzieć o systemie aplikowania online, kryteriach oceny czy czterech platformach learnigowych. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy pracowali nad partnerstwem, budżetem oraz metodologią rozwoju projektu. Zainteresowane instytucje mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji pomysłu projektowego.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie, a prezentacje można pobrać tutaj.

view szablon artykułu

Oficjalne strony programu

Edycja 2007-2013

 

Edycja 2014-2020

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu INTERREG IVC/Europa

Anna Stol
anna.stol@mir.gov.pl
tel. 32 253 90 08

Siedziba:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG IVC/Europa

Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE
Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109