Zima 2019

Otwarto konkurs w Programie Edukacja realizowanym w ramach Funduszy Norweskich!

Norway_grants

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym.

Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 euro. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja. 

Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.

Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE, Operatora Programu w terminie od 24.06.2019 r. do 15.09.2019 r.

Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 000 euro.

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 euro.

Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów:

  1. profesjonalny rozwój kadry,
  2. mobilność w szkolnictwie wyższym,
  3. współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz
  4. współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji.

Działania możliwe do realizacji, to m.in.

  • krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry,
  • intensywne szkolenia organizowane w Polsce,
  • wymiany akademickie oraz
  • inicjatywy realizowane w partnerstwach, mające na celu poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce.

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami - Darczyńcami tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Działania programowe mają wspierać rozwój kadr pracujących w obszarze edukacji oraz wzmacniać jakość i dostęp do wiedzy w Polsce. Realizowane projekty muszą być w zgodzie z celami ogólnymi programu, powinny także wpisywać się w cele szczegółowe komponentów oraz obszary priorytetowe określone dla programu.

Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej www.education.org.pl.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.