Nowy Podregion klasyfikacji NTS w obszarze Województwa Pomorskiego!

$image_alt
Marta Bocianowska

Piątą jednostką 3 poziomu NTS w Województwie Pomorskim będzie Podregion Chojnicki. W całej Polsce liczba podregionów klasyfikacji NTS zwiększy się z 66 do 72.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), zakłada powstanie piątego podregionu na terenie Województwa Pomorskiego.
 
W skład Podregionu Chojnickiego będą wchodziły powiaty: chojnicki, człuchowski oraz kościerski.
 
Klasyfikacja NTS odpowiada NUTS (Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych), obowiązującej w krajach Unii Europejskiej. W Polsce klasyfikacja NTS stosowana jest przede wszystkim przez GUS dla celów statystyki regionalnej.
Aby zapoznać się z rozporządzeniem Rady Ministrów w niniejszej sprawie, proszę kliknąć tutaj.
view szablon artykułu