Lato 2019

Nowe możliwości dla MŚP w programie Horyzont 2020

Pilot EIC Accelerator zastąpił SME Instrument – teraz do zdobycia nawet 17,5 mln euro

Od 6 czerwca  2019 r. innowacyjne firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 17,5 mln euro w ramach EIC Accelerator, który zastąpił Instrument MŚP. Jest to połączenie grantu i finansowania kapitałowego (equity), a jego celem jest wsparcie szybkiego rozwoju i wejścia na rynek przełomowych pomysłów.

 

5 czerwca zamknęła się ostatnia runda naboru wniosków do II Fazy Instrumentu MŚP, w której można było wnioskować wyłącznie o grant wartości maks. 2,5 mln euro. Faza I Instrumentu MŚP zostanie całkowicie wygaszona po 5 września 2019.

Komisja Europejska zmieniła niektóre zasady konkursu: teraz przedsiębiorcy mogą się ubiegać nie tylko o grant, ale dodatkowo również o wsparcie kapitałowe (equity) do 15 mln euro. W ramach tego komponentu Komisja udzieli dofinansowania poprzez specjalnie powołany EIC Fund, który w zamian obejmie część udziałów w przedsiębiorstwie beneficjenta. Wnioskodawca jednak nadal będzie mógł ubiegać się wyłącznie o wsparcie grantowe i nie skorzystać z komponentu kapitałowego. O wsparcie jednak będzie można wnioskować wyłącznie samodzielnie, nie w konsorcjach.

Bez zmian pozostały podstawowe  zasady: tematów nie definiuje KE – to sam przedsiębiorca określa temat, w ramach którego składa wniosek, a warunkiem dostępu nadal jest posiadanie prototypu (tzw. 6 poziom gotowości technologicznej  – TLR). Nowe wzory wniosku dostępne są już na portalu Funding&Tender Opportunities.

Kolejne rundy konkursowe Akceleratora kończą się:

  • 9 października 2019,
  • 8 stycznia 2020,
  • 18 marca 2020,
  • 19 maja 2020
  • 7 października 2020.

– Kiedy projektowaliśmy Europejską Radę ds. Innowacji (EIC), naszym priorytetem było skupienie się na potrzebach europejskich innowatorów. Tacy przedsiębiorcy często potrzebują więcej funduszy i wsparcia niż same granty.  Pilotażowy EIC Accelerator przetestuje model finansowania w formie grantu połączonego z kapitałem własnym, torując drogę dla pełnoprawnej Europejskiej Rady ds. Innowacji w kolejnym unijnym programie ramowym badań i innowacji Horyzont Europa – powiedział Carlos Moedas, komisarz UE ds. badań, nauki i innowacji.

Pilotażowy EIC Accelerator będzie wspierał przedsiębiorstwa o wysokim potencjale innowacyjnym (głównie małe i średnie – MŚP), które chcą rozwijać i wprowadzać na rynek nowe produkty, usługi i modele biznesowe mogące napędzać wzrost gospodarczy oraz wypełniać luki rynkowe projektami uznanymi za zbyt ryzykowne dla inwestorów prywatnych.

Uzupełnieniem Akceleratora jest EIC Pathfinder, który zastąpi  FET-Open i FET-Proactive, oferując granty  w wysokości do 4 mln euro na promowanie współpracy, interdyscyplinarnych badań i innowacji w zakresie inspirowanych naukowo i radykalnie nowych technologii przyszłości. Dotacje te są przeznaczone dla konsorcjów.

Więcej na temat EIC Accelerator

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.