Lato 2019

Nowa dokumentacja w Polska-Rosja

Fot. ©Depositphotos/pressmaster

Zapraszamy Państwa do pobrania wytycznych przygotowania studium wykonalności i metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Chcielibyśmy poinformować wszystkich potencjalnych beneficjentów, że zostały opracowane i zatwierdzone „Wytyczne przygotowania studium wykonalności".

Proszę pamiętać, że w przypadku projektów zwierających komponent infrastrukturalny o wartości minimum 1 miliona euro, beneficjenci składają pełne studium wykonalności w językach narodowych – polskim lub rosyjskim, łącznie ze streszczeniem w języku angielskim.

Dla projektów zawierających komponent infrastrukturalny o wartości niższej niż 1 milion euro, ale przekraczającej 50 000 euro należy wypełnić skrócone studium wykonalności, znajdujące się w Aplikacji Projektowej.

Jednocześnie, chcielibyśmy poinformować, że zostały również opracowane Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu.

Pliki do pobrania

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.