Jesień 2019

Nabór do Urbact III

$image_alt

Od 22 marca do 22 czerwca br. można aplikować do Programu Urbact III, w ramach Sieci Wdrażania.

Celem programu Urbact III jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w miastach całej Europy. Metoda Urbact polega na tworzeniu partnerstw miast europejskich - zwanych w programie "sieciami" -  o określonym profilu tematycznym, zgodnym z polityką spójności UE.

W okresie programowania 2014-2020 przewidziane są nabory do trzech rodzajów projektów w programie Urbact III: Sieci Planowania Działań, Sieci Wdrażania i Sieci Transferu.

Tworzenie Sieci w Urbact przebiega w dwóch fazach: trwająca pół roku faza 1 ma na celu sformułowanie założeń danej sieci, a jej efektem ma być przygotowanie projektu dla drugiej fazy. Faza 2 następuje po wyselekcjonowaniu ze zgłoszonych partnerstw tych, które mają największe szanse zrealizować cele projektu, faza ta trwa dwa lata.

Nabór do Sieci Wdrażania

Zanim wybrane przez Komitet Monitorujący partnerstwa przystąpią do fazy 1, muszą złożyć aplikację projektową.

Taka możliwość będzie dostępna przez trzy miesiące (od 22 marca do 22 czerwca 2016r.) naboru do Sieci Wdrażania, w którym przewidziano dofinansowanie dla 15 projektów.

Prawdopodobny kalendarz naboru do Sieci Wdrażania:

  • 22 marzec - 22 czerwiec 2016 => składanie aplikacji;
  • październik 2016 => zatwierdzenie projektów do realizacji (1 fazy);
  • październik 2016 - kwiecień 2017 => realizacja 1 fazy w projektach;
  • czerwiec 2017 => zatwierdzenie projektów do realizacji (2 fazy);
  • czerwiec 2017 - czerwiec 2019 => realizacja 2 fazy w projektach.

Szczegóły naboru znajdziecie Państwo na stronie oraz broszurze.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w spotkaniu (Bruksela, 23.03.2016 r.), które będzie poświęcone zbliżającemu się naboru (szczegóły tutaj).

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.