Newsy z URBACT

Nabór do Sieci Planowania Działań w Programie URBACT III 2014-2020!

$image_alt
Marta Bocianowska

Zachęcamy Państwa do aplikowania.

Celem programu URBACT jest wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w miastach całej Europy. Metoda URBACT polega na tworzeniu partnerstw miast europejskich - zwanych w programie 'sieciami' -  o określonym profilu tematycznym, zgodnym z polityką spójności UE.

Zasady naborów
Wraz z rozpoczęciem nowego okresu programowania przewidziane są w tym roku nabory do trzech rodzajów projektów w programie URBACT: Sieci Planowania Działań, Sieci Wdrażania i Sieci Transferu.
Tworzenie Sieci w URBACT przebiega w dwóch etapach lub fazach: trwająca pół roku faza 1 ma na celu sformułowanie założeń danej sieci a jej efektem ma być przygotowanie wniosku dla drugiej fazy. W skład partnerstwa składającego wniosek w pierwszej fazie wchodzą 4 do 6 miast z których jeden przyjmuje rolę lidera (w programie URBACT zwani Partnerami Wiodącymi). Faza 2 następuje po wyselekcjonowaniu ze zgłoszonych partnerstw tych, które mają największe szanse zrealizować cele projektu. Faza ta trwa dwa lata i może w niej uczestniczyć  od 8 do 12 miast lub niemiejskich partnerów (6 do 8 w Sieciach Transferu).

Miasta europejskie mają więc dwie okazje do przystąpienia do sieci URBACT. Pierwszy raz wchodząc w skład zespołu tworzącego sieć w fazie 1, drugi raz przystępując do już utworzonych sieci w fazie 2.

Nabór do Sieci Planowania Działań

Wiosek aplikacyjny będzie można składać do 16 czerwca 2015 r. do 15:00, w systemie elektronicznym SYNERGIE-CTE (link już wkrótce). Platforma internetowa będzie dostępna pod koniec kwietnia br., przy wypełnianiu wniosku w języku angielskim będziecie Państwo mogli korzystać z przewodnika do 1 fazy aplikowania (link już wkrótce). Procedury dotyczące naboru i główne komponenty wniosku aplikacyjnego są zawarte tutaj.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z narzędzia "Rynek Partnerów", gdzie można zgłosić swoją propozycję projektu lub wyszukać interesującą nas propozycję.

Z internetowej listy partner wiodący musi wskazać eksperta, który będzie opiekunem w potencjalnym projekcie (lista zostanie zamieszczona już wkrótce na stronie programu).

Nabór przewidział wybór 20 sieci współpracy, po pierwszej fazie projekty będą wybierane przez Komitet Monitorujący (11 września 2015r.), a później (30.09-02.10 br.) odbędą się warsztaty dla partnerów wiodących i ekspertów opiekujących się wybranym projektem (udział obowiązkowy).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie poświęconej naborom do Programu URBACT III.

Przydatne dokumenty:

  1. Programu;
  2. Sieć Planowania Działania;
  3. Tworzenie sieci współpracy;
  4. Zarządzanie sieci współpracy.

 

view szablon artykułu

Oficjalna strona programu

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT

Aldo Vargas Tetmajer - Kordynator

tel. 501 927 665
email: info@urbact.pl

Strona internetowa:
www.urbact.pl

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu URBACT

Rue Pleyel 5
93283 Saint Denis, France
Tel: + 33 1 85 58 61 87