Jesień 2019

Nabór do Seed Money Południowego Bałtyku

Fot. ©Depositphotos/WDGPhoto

Od 10 do 30 stycznia br. jest otwarty 2. nabór Seed Money w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. W ramach projektu „seed money" można uzyskać wsparcie finansowe na wypracowanie właściwej koncepcji projektowej czy znalezienie partnerów projektowych zarówno za granicą, jak i w kraju. Konkurs dotyczy dwóch osi priorytetowych: Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu (Oś 3) oraz Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru (Oś 4).

Seed Money jest małym projektem, którego celem jest przygotowanie projektu w pełnej formie. Dzięki temu narzędziu będziecie Państwo mogli wypracować partnerstwo a także założenia swojego projektu, który będzie można zgłosić w IV naborze do programu (22 maj - 30 czerwiec 2017 r.).

W przypadku wnioskodawców chcących realizować projekt ramach priorytetu trzeciego, tj. rozwoju usług transportowych, wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące rozwoju sieci transportu multimodalnego, poprawy usług międzynarodowych sieci transportowych, rozwoju zielonych technologii dla „czystego" transportu.

Priorytet czwarty, koncentrująca się na rozwoju międzynarodowych rynków pracy, pozwoli na realizację działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie ucieczce pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów szkoleniowych, wymianę pracowników, staże międzynarodowe.

Aplikację można składać do 30 stycznia 2017 r. (do godz. 16:00).

Więcej informacji oraz pakiet aplikacyjny znajdziecie Państwo na stronie.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.