Zima 2019

Materiały z regionalnych spotkań Interreg

Fot. ©Depositphotos/kasto

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi: Województwa Podlaskiego oraz Województwa Świętokrzyskiego, zorganizowało dwa spotkania informacyjne Programów Interreg 2014-2020 (Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa oraz Europa). Pierwsze z nich odbyło się w Białymstoku (27 kwietnia br.), a drugie w Chęcinach (9 maja br.).

Przedstawiciele podlaskich oraz świętokrzyskich władz regionalnych mówili o potrzebach województw (w tym m.in. w oparciu o regionalne strategie innowacji), na które odpowiedzią mogą być ponadnarodowe projekty Interreg.

W Białymstoku przedstawiciel Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic mówił o wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań do sektora upraw i przetwórstwa owoców (InnoFruit). Z kolei przedstawiciel Krajowego Klastra Kluczowego  - Klaster LifeScience Kraków, przedstawił projekt  dotyczący potrzeb i potencjału innowacyjnego w leczeniu złamań (BFCC). Przedstawicielka Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprezentowała projekty poświęcone wprowadzaniu innowacji do sektora MŚP, w obszarze ochrony środowiska oraz konkurencyjności (SUPER i FFWD EUROPE).

W Chęcinach przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS) i Fundacji Inicjatyw Innowacyjnych z Krakowa opowiedzieli o projekcie umożliwiającym sektorowi MŚP dostęp do infrastruktury badawczej (Balt TRAM), zachęcali także do udziału w pilotażowym przedsięwzięciu firmy z województwa świętokrzyskiego. Przedstawicielka Kieleckiego Parku Technologicznego przedstawiła projekt dotyczący  innowacyjnych ekosystemów miejskich (Urban Inno). Z kolei przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego opowiedziała o projektach, w ramach których partnerzy wypracują nowe rozwiązania w zakresie mikrofinansowania sektora MŚP oraz konsumpcji energii w budynkach użyteczności publicznej (ATM for SMEs i ENERSELVES).

Prezentacje ze spotkań:

  1. Województwo Podlaskie - Oferta programów Interreg a potrzeby regionu
  2. Województwo Świętokrzyskie - Oferta programów Interreg a potrzeby regionu
  3. Krajowy Punkt Kontaktowy - Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz Interreg Europa Środkowa 2014-2020
  4. Krajowy Punkt Kontaktowy - Interreg Europa 2014-2020
  5. Instytutu Ogrodnictwa ze Skierniewic - Projekt InnoFruit
  6. Klaster LifeScience Kraków - Projekt BFCC
  7. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego - Projekty: SUPER i FFWD
  8. Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS oraz Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych - Projekt Baltic Tram
  9. Kielecki Park Technologiczny - Projekt Urban Inno
  10. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Projekty: ATM for SMEs i ENERSELVE
view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.