Zima 2019

Konsultacje publiczne Polska-Rosja

$image_alt

Do 10 czerwca br. można zgłaszać opinie i uwagi do projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020.

6 maja 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020 oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W szczególności do zabrania głosu zachęcamy przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp. 

Jak zgłaszać uwagi?

Opinie i uwagi do projektu programu Polska-Rosja 2014-2020 oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko można zgłaszać w terminie do 5 czerwca br. (prognoza oddziaływania na środowisko) oraz do 10 czerwca br. (projekt programu) poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłaszania uwag. Formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją Programu.

Zachęcamy Państwa do kontaktu w sprawie ww. konsultacji z Regionalnym Punktem Kontaktowym EWT w Gdańsku (osoba kontaktowa: Ludwik Szakiel, tel. 58 32 68 683, l.szakiel@pomorskie.eu).

Projekt programu Polska-Rosja:

Prognoza oddziaływania programu Polska-Rosja na środowisko:

Podstawowe informacje o programie Polska-Rosja

Projekty realizowane w ramach programu muszą wpisywać się w jeden z czterech celów tematycznych:

  1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;
  2. Ochrona środowiska, przeciwdziałanie oraz adaptacje do zmian klimatu;
  3. Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych;
  4. Promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami.

Przewidywany budżet programu Polska-Rosja 2014-2020 to 61,3 mln euro (41,3 mln euro ze środków Unii Europejskiej i 20 mln euro ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej). Obszar główny wsparcia programu będzie obejmował:

  • po stronie polskiej podregiony: gdański, trójmiejski, starogardzki, elbląski, olsztyński, ełcki i suwalski;
  • po stronie rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki.

Dodatkowo po stronie polskiej, jako obszar przyległy, w programie będą uczestniczyć polskie podregiony: słupski i białostocki.  

Instytucje programowe

Instytucją Zarządzającą programu jest Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucjami Krajowymi są Ministerstwo Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej.

Podobnie jak w innych programach transgranicznych zarządzanych przez Polskę, Wspólny Sekretariat Techniczny będzie zlokalizowany w obszarze wsparcia.

Sekretariat będzie miał siedzibę w Olsztynie, a funkcjonował będzie w ramach struktur Centrum Projektów Europejskich. W Obwodzie Kaliningradzkim działać będzie filia Sekretariatu.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.