Przejdź do komentarzy

STHB. 06.01.00-22-0002/16  Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomorskie
Projekt współfinansowany ze środków pomocy technicznej programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020

 
O programie
Program Interreg Południowy Bałtyk jest instrumentem finansowania , który ma na celu wzmocnić potencjał niebieskiego i zielonego wzrostu w ramach współpracy transgranicznej między podmiotami lokalnymi i regionalnymi. Niebieski wzrost odnosi się do potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego i regionów przybrzeżnych oraz rozwoju w harmonii ze środowiskiem morskim. Zielony wzrost to termin opisujący ścieżkę wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje zasoby naturalne w sposób zrównoważony.
 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu?
Organy administracji publicznej, instytucje publiczne, izby handlowe, klastry i organizacje otoczenia biznesu, środowisko akademickie oraz organizacje infrastruktury badawczo-rozwojowej. Ponadto stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, operatorzy transportu publicznego, etc.

Z jakich źródeł finansowane są projekty?

Projekty w programie Interreg Południowy Bałtyk są finansowane z dwóch źródeł: środki własne oraz środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - tzw. środki programowe. Wysokość dofinansowania zależy głównie od kraju pochodzenia partnera w projekcie. Polscy, litewscy i niemieccy partnerzy mogą liczyć na dofinansowanie do wysokości 85%, duńscy i szwedzcy na 75%. Warto pamiętać, że nie jest to stały procent. Dofinansowanie może zmniejszyć się w kilku przyadkach, m.in. wtedy kiedy wystąpi pomoc publicza (state aid) lub kiedy projekt wykaże przychód (net revenue).

Sposób finansowania projektu

Refundacja, czyli zwrot poniesionych kosztów. Po zatwierdzeniu projektu przez Komitet Monitorujący i podpisaniu umowy parnerskiej oraz umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą beneficjenci rozpoczynają swoją działalność na rzecz projektu. W odstępach półrocznych są zobowiązani do przesłania raportu z wdrażania projektu, któremu towarzyszy tzw. wniosek o płatność, czyli nic innego jak zestawienie finansowe dotychczasowych wydatków, które powinny zostać zwrócone parterowi w wysokości ustalonego dofinansowania. Od 2014 roku w Polsce obowiązuje elektroniczny system rozliczania projektów - program SL2014.

Najbliższy Komitet Monitorujący: maj 2019

Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomorskie

Karolina Korczyńska

e-mail: k.korczyńska@pomorskie.eu tel. (58) 32 68 692

Do naszych zadań należy m.in.:

  • konsultacje pomysłów na projekt
  • doradztwo w zakresie budowania projektu i partnerstwa
  • prowadzenie szkoleń warsztatów oraz innych wydarzeń
  • współpraca z instytucjami programu
  • informacja i promocja, etc.

Cele tematyczne i budżet w programie

1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku (9,972 mln EUR)

1.1 Zwiększanie obecności niebieskiego i zielonego sektora MŚP z obszaru Południowego Bałtyku na rynku międzynarodowym poprzez wspólne działania transgraniczne

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     Alokacja wyczerpana

Opis celu tematycznego 1.1   Logika interwencji 1.1

1.2 Poprawa transferu innowacji na rzecz niebieskiego i zielonego sektora MŚP poprzez wspólne działania transgraniczne

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     Alokacja wyczerpana

Opis celu tematycznego 1.2   Logika interwencji 1.2

 

2. Wykorzystanie środowiskowego i kulturowego potencjału Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu (39,774 mln EUR)

2.1 Wzmocnienie rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego Południowego Bałtyku celem tworzenia obszarów zrównoważonej turystyki 

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     3.830.446,74 EUR EFRR

Opis celu tematycznego 2.1   Logika interwencji 2.1

2.2 Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     9.446.822,01 EUR EFRR

  Opis celu tematycznego 2.2   Logika interwencji 2.2

 

3. Poprawa transgranicznej sieci połączeń na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu (15,789 mln EUR)

3.1 Poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     7.185.731,39 EUR EFRR

   Opis celu tematycznego 3.1   Logika interwencji 3.1

 

4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki (8,310 mln EUR)

4.1 Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     3.201.888,75 EUR EFRR

Opis celu tematycznego 4.1   Logika interwencji 4.1

 

5. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu (4,155 mln EUR)

5.1 Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych

     Dostępne środki finansowe (5 nabór):

     OŚ ZAMKNIĘTA

    

  Opis celu tematycznego 5.1   Logika interwencji 5.1

Materiały pomocnicze dla beneficjenta

  1. Podręcznik Beneficjanta - tłumaczenie polskie (Programme Manual)
  2. Umowa o dofinansowanie - tłumaczenie polskie (Subsidy Contract)
  3. Umowa partnerstwa - tłumaczenie polskie (Partnership Agreement)
  4. Tabela kwalifikowalności wydatków (przykłady)  - opracowanie pomocnicze (EN) 

 

Wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące w programie i naborze wniosków do Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 znajdują się na oficjalnej stronie programu www.southbaltic.eu. Powyższe materiały mają charakter pomocniczy.

Newsy z Południowego Bałtyku

Konferencja inaugurująca Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

$image_alt

Wszystkim beneficjentom dziękujemy za zainteresowanie i uczestnictwo w konferencji inaugurującej programu Południowy Bałtyk 2014-2020.

Około 160 osób świętowało na morzu i lądzie nową edycję programu Południowy Bałtyk 2014-2020. Dwudniowa konferencja, która miała miejsce w dniach 8-9 czerwca na promie z Ystad od Świnoujścia oraz w Szczecinie, przyciągnęła nie tylko osoby pracujące na rzecz programu, ale również sporą rzeszę beneficjentów.

W pierwszym dniu konferencji uroczyście pożegnaliśmy perspektywę 2007-2013 i zaprezentowaliśmy nową wizję programu na nadchodzące lata. Swoimi doświadczeniami podzielili się z nami reprezentanci Wspólnego Sekretariatu, Instytucji Zarządzającej, Komitetów Programującego i Monitorującego oraz Regionalnych Punktów Kontaktowych. Drugi dzień był dedykowany głównie beneficjentom, którzy mogli zapoznać się ze szczegółowymi opisami nowych celów tematycznych, alokacją finansową i planem działania na najbliższy okres. Dodatkowym atutem spotkania były praktyaczne warsztaty, na których oprócz pytań, można było podzielić się pomysłami na projekty lub nawiązać nowe partnerstwa.

Jeżeli nie mogliście Państwo uczestniczyć w spotkaniu, a chcielibyście zapoznać się z materiałem z konferencji, możecie to zrobić tutaj.

Materiały są dostepne w języku angielskim. W razie pytań, chętnie pomożemy!

Zdjęcia z konferencji zapakowane w jednej prezentacji, są dostępne pod linkiem.

TERAZ MOŻECIE PAŃSTWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z PUBLIKACJĄ SZCZEGÓŁOWO OMAWIAJĄCĄ TEMATY PORUSZANE PODCZAS KONFERENCJI (LINK).

 

view szablon artykułu

Południowy Bałtyk w obrazach

STHB. 06.01.00-22-0002/16  Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomorskie
Projekt współfinansowany ze środków pomocy technicznej programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj